495

SSL Certificate Error

Mitteametlik (nginx)
Kliendisertifikaadi kontrollimisel tekkis viga

HTTP staatuskoodi 495 täpsustamine

pooleliolev töö

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 495 SSL Certificate Error on määratletud jaotises Module ngx_http_ssl_module jaotises HTTP NGINX.

Kuidas PHP-ga 495 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 495 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(495) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 495

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 495 SSL Certificate Error) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 495 SSL Certificate Error
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=495
Staatus: 495 SSL Certificate Error
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 495 SSL Certificate Error

495 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub