403

Forbidden

Ametlik Alamstaatuse koodid
See taotlus ei ole lubatud

Üldine selgitus 403 staatuskoodi kohta

See tekstiplokk on kahjuks saadaval ainult inglise keeles.

The HTTP status code 403 Forbidden is returned when a client sends a request to a server, but the server rejects the request due to permission issues. For example, if a username and password are stored in the .htpasswd and .htaccess, and this data is entered incorrectly, the HTTP status code 403 Forbidden is returned. This means that the client does not have the necessary permissions to access the requested resource. A common example is when a user tries to access a protected page for which they do not have access permission, or when a server denies access to a particular resource due to IP-based restrictions or authentication issues.

HTTP staatuskoodi 403 täpsustamine

Staatusekood 403 Forbidden näitab, et server sai taotlusest aru, kuid keeldub seda autoriseerimast. Server, kes soovib avalikustada, miks taotlus on keelatud, võib seda põhjust kirjeldada vastuse kasulikus koormuses (kui see on olemas). Kui taotluses esitati autentimisandmed, peab server neid juurdepääsu võimaldamiseks ebapiisavaks. Klient EI TOHI automaatselt korrata taotlust samade volitustega. Klient VÕIB korrata taotlust uute või teistsuguste volitustega. Taotlus võidakse siiski keelata põhjustel, mis ei ole seotud volikirja andmetega. Päritoluserver, kes soovib "varjata" keelatud sihtressursi olemasolu, VÕIB selle asemel vastata staatuskoodiga 404 (ei leitud).

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 403 Forbidden on määratletud jaotises 6.5.3 jaotises RFC7231.

Kuidas PHP-ga 403 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 403 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(403) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 403

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 403 Forbidden) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 403 Forbidden
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=403
Staatus: 403 Forbidden
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 403 Forbidden

Kuidas lahendada probleem 403 staatuskoodiga?

HTP-kood 403 Forbidden näitab, et server on päringust aru saanud, kuid keeldub seda mingil põhjusel vastu võtmast. See tähendab, et teil puuduvad vajalikud õigused, et pääseda ligi taotletud ressursile.

HTML-koodi 403 Forbidden probleemi lahendamiseks saate järgida järgmisi samme:

  • Kontrollige URL-i: Veenduge, et sisestatud URL on õige ja osutab õigele ressursile või failile. Kontrollige ka, kas URL-is on kirjavigu või lisamärke.
  • Tühjendage vahemälu ja küpsised: Mõnikord võib vigane vahemälu või konflikt küpsistega põhjustada vea 403 Forbidden. Tühjendage brauseri vahemälu ja küpsised, et tagada veebilehe uusim versioon.
  • Kontrollige õigusi: Veenduge, et teil on vajalikud õigused taotletud ressursile juurdepääsuks. See on eriti oluline, kui tegemist on kaitstud ressursiga, millele on juurdepääs ainult teatud kasutajatele või kasutajarühmadele. Kontrollige oma volitusi ja vajadusel võtke ühendust administraatoriga.
  • Kontrollige serveri konfiguratsiooni: Staatusekood 403 Forbidden võib tekkida ka siis, kui server on konfigureeritud nii, et see keelab juurdepääsu teatud failidele või kataloogidele. Kontrollige serveri konfiguratsiooni, et tagada ligipääs vajalikele failidele ja kataloogidele.
  • Kontrollige tulemüüri ja turvatarkvara: Mõnikord blokeerib tulemüür või turvatarkvara juurdepääsu teatud veebisaitidele või ressurssidele. Veenduge, et teie tulemüür või turvatarkvara on konfigureeritud nii, et see lubab juurdepääsu kõnealusele veebisaidile.
  • Kontakt veebisaidi omanikuga või administraatoriga: Kui eespool kirjeldatud sammud ei toimi või teil ei ole probleemi lahendamiseks vajalikke õigusi, on kõige parem võtta ühendust veebisaidi omaniku või administraatoriga. Selgitage probleemi ja esitage võimalikult palju teavet, et aidata tõrkeotsingutel.

On oluline märkida, et 403 Forbidden staatuskoodi lahendus sõltub konkreetsest olukorrast ja et mõned nimetatud sammud ei pruugi teie konkreetse stsenaariumi puhul kehtida. Samuti võib olla, et probleem on serveri poolel ja teil kui lõppkasutajal on selle parandamiseks piiratud võimalused. Sellistel juhtudel on kõige parem võtta ühendust veebisaidi omaniku või administraatoriga, et saada edasist abi.

Kuidas luua oma vealehekülg staatuskoodi 403 jaoks

Oma 403 Forbidden vealehe loomine on nii "Apache" kui ka "NGINX" veebiserverite puhul suhteliselt lihtne.

Apache Webserver

Veebiserver "Apache" on üks levinumaid veebiservereid Internetis. Oma 403 Forbidden vealehe loomiseks "Apache'is" tuleb teha järgmine muudatus järgmises failis.

File: .htaccess
ErrorDocument 403 /errors/403.html

NGINX Webserver

Sarnaselt veebiserverile "Apache" on ka "NGINX" internetis laialdaselt kasutusel. Oma 403 Forbidden vealehe loomiseks "NGINXis" tuleb teha järgmine muudatus järgmises failis.

File: sites-enabled/default
error_page 403 /403.html;
location = /403.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

403 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Millist SEO mõju avaldab 403 staatuskood?

HTP-kood 403 Forbidden näitab, et juurdepääs veebiserveri teatud ressursile on keelatud. See võib juhtuda erinevatel põhjustel, näiteks puuduvate õiguste tõttu. See olekukood ei mõjuta mitte ainult otseselt kasutajakogemust, vaid sellel on ka asjakohaseid tagajärgi otsingumootorite optimeerimise (SEO) seisukohast.

Kättesaadavus ja roomamine HTTP olekukoodiga 403 Forbidden

Seotud otsingumootorite optimeerimise põhieesmärk on tagada, et otsingumootorite robotid saaksid veebisaidi sisu probleemideta roomata ja indekseerida. Kui botile keelatakse juurdepääs ressursile staatuskoodiga 403 Forbidden, siis seda lehekülge ei lisata otsinguindeksisse. Pikemas perspektiivis võib see viia selleni, et sisu, mis võiks olla otsingupäringute jaoks oluline, ei ilmu otsingutulemustes, mis mõjutab otseselt veebisaidi orgaanilist liiklust.

Kasutajakogemus ja usaldus

Kasutajakogemusel on SEOs lisaks ligipääsetavuse tehnilisele aspektile oluline roll ka kasutajakogemusel. Leht, mis väljastab sageli staatuskoodi 403 Forbidden, võib põhjustada kasutajate pettumust. Kui otsingutulemustes ilmuvad leheküljed on kättesaamatud, võivad kasutajad kaotada usalduse veebilehe vastu ja võib-olla minna üle konkurendi veebilehele. Ka otsingumootorid võivad selle ära tunda ja alandada saidi usaldusväärsust oma edetabelis.

Potentsiaalne dubleeriv sisu 403 Forbidden staatuskoodiga

Mõnel juhul võib 403 Forbidden staatuskood põhjustada sisu dubleerimist erinevatel URL-aadressidel, eriti kui veebimeistrid püüavad keelatud sisu kättesaadavaks teha, suunates või kopeerides seda mujale. Dubleeritud sisu võib olla problemaatiline, kuna otsingumootoritel võib olla raskusi lehe asjakohase versiooni kindlaksmääramisega. Selle tulemuseks võib olla lehe vale versiooni kuvamine otsingutulemustes või üldine pingerea langus.

Kokkuvõte staatuskoodi 403 Forbidden SEO-mõju kohta

HTP staatuskood 403 Forbidden Forbidden on SEO-perspektiivist kriitiline. See ei takista mitte ainult otsingumootorite robotite roomamist ja indekseerimist, vaid võib mõjutada ka kasutajakogemust ja suurendada topeltmaterjalide riski. Seetõttu on oluline teostada regulaarseid kontrolle selliste probleemide tuvastamiseks ja parandamiseks, et optimeerida veebisaidi SEO tulemuslikkust.

Konstandid programmeerimiskeeltes

HttpStatusCode.Forbidden
http.StatusForbidden
Response::HTTP_FORBIDDEN
httplib.FORBIDDEN
http.client.FORBIDDEN
http.HTTPStatus.FORBIDDEN
:forbidden

Näide "Kliendipäringu" ja "Serveri vastuse" kohta HTTP staatuskoodiga 403

Client request:

GET /securedpage.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /securedpage.php on this server.</p>
</body>
</html>

Staatusekoodi 403 alamkoodid

Alamstaatusekoodid on puhtalt tehnilised ja neid ei tohiks kunagi kasutajale saata. Näiteks, kui kuvatakse staatuskood 403.1, võib seda logida, kuid kasutajale saadetakse staatuskood 403.:
403.1 Execute access forbidden
HTTP IIS, Mitteametlik
403.2 Read access forbidden
HTTP IIS, Mitteametlik
403.3 Write access forbidden
HTTP IIS, Mitteametlik
403.4 SSL required
HTTP IIS, Mitteametlik
403.5 SSL 128 required
HTTP IIS, Mitteametlik
403.6 IP address rejected
HTTP IIS, Mitteametlik
403.7 Client certificate required
HTTP IIS, Mitteametlik
403.8 Site access denied
HTTP IIS, Mitteametlik
403.9 too many clients are trying to connect to the web server
HTTP IIS, Mitteametlik
403.10 web server is configured to deny Execute access
HTTP IIS, Mitteametlik
403.11 Password has been changed
HTTP IIS, Mitteametlik
403.12 Mapper denied access
HTTP IIS, Mitteametlik
403.13 Client certificate revoked
HTTP IIS, Mitteametlik
403.14 Directory listing denied
HTTP IIS, Mitteametlik
403.15 Client access licenses have exceeded limits on the web server
HTTP IIS, Mitteametlik
403.16 Client certificate is untrusted or invalid
HTTP IIS, Mitteametlik
403.17 Client certificate has expired or is not yet valid.
HTTP IIS, Mitteametlik
403.18 Cannot execute requested URL in the current application pool
HTTP IIS, Mitteametlik
403.19 Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool
HTTP IIS, Mitteametlik
403.20 Passport logon failed
HTTP IIS, Mitteametlik
403.21 Source access denied
HTTP IIS, Mitteametlik
403.22 Infinite depth is denied
HTTP IIS, Mitteametlik
403.501 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached
HTTP IIS, Mitteametlik
403.502 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached
HTTP IIS, Mitteametlik
403.503 the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Mitteametlik
403.504 the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Mitteametlik

Blogi artiklid

Erinevus HTTP staatuskoodide 402 ja 403 vahel

Kui me tegeleme World Wide Webiga ning serverite ja klientide vahelise suhtlusega, puutume kokku erinevate staatuskoodidega, mis kirjeldavad HTTP-päringu olekut. Kaks sellist staatuskoodi, mis sage...

SEO ja HTTP staatuskoodid: Põhjalik analüüs

Websaidi optimeerimine otsingumootorite jaoks (SEO) on keeruline ettevõtmine. Üks sageli tähelepanuta jäetud, kuid hea järjestuse jaoks ülioluline aspekt on HTTP staatuskoodid. Need väikesed kolmek...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub