200

OK

Ametlik
Taotlus oli edukas

Üldine selgitus 200 staatuskoodi kohta

See tekstiplokk on kahjuks saadaval ainult inglise keeles.

The HTTP status code 200 OK signals that the server has successfully processed the client's request and returned a correct response. This means that the web page or resource that the client requested was found and successfully transmitted. It is a standard status code used for successful requests.

HTTP staatuskoodi 200 täpsustamine

Staatusekood 200 OK näitab, et taotlus on õnnestunud. Vastuses 200 OK saadetava kasuliku koormuse suurus sõltub taotluse meetodist. Käesolevas spetsifikatsioonis määratletud meetodite puhul võib kasuliku koormuse kavandatud tähenduse kokku võtta järgmiselt:

GET sihtressursi esitus;

HEAD sama esitus nagu GET, kuid ilma esitusandmeteta;

POST tegevuse staatuse või selle tulemuse esitus;

PUT, DELETE tegevuse staatuse esitus;

OPTIONS sideoptsioonide esitus;

TRACE päringusõnumi esitus sellisena, nagu lõppserver on selle vastu võtnud.

Välja arvatud vastused CONNECTile, on vastusel 200 OK alati kasuliku sisu, kuigi lähteserver VÕIB genereerida nullpikkusega kasuliku sisu.Kui kasuliku sisu ei soovita, peaks lähteserver selle asemel saatma 204 (No Content). CONNECTi puhul ei ole kasuliku koormuse kasutamine lubatud, sest edukas tulemus on tunnel, mis algab kohe pärast 200 OK vastuse päise osa. Vastus 200 OK on vaikimisi vahemällu salvestatav, st kui meetodi määratlus või selgesõnaline vahemälu kontroll ei näita teisiti (vt [RFC7234] punkt 4.2.2).

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 200 OK on määratletud jaotises 6.3.1 jaotises RFC7231.

Kuidas PHP-ga 200 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 200 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(200) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 200

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 200 OK) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 200 OK
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=200
Staatus: 200 OK
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 200 OK

200 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstandid programmeerimiskeeltes

http.StatusOK
Response::HTTP_OK
:ok
$this->response($data, HTTP_OK);

Blogi artiklid

HTTP staatuskoodid 200 OK ja 201 Created: Edukas, kuid erineva tähendusega.

HTP olekukoodide ajaluguHTP olekukoodide ajalugu ulatub tagasi 1996. aastasse, mil HTTP 1.0 kasutuselevõtt tõi kaasa olekukoodi 200 OK. Toona kasutati seda koodi eduka päringu tähistamiseks, kus so...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub