527

Railgun Error

Mitteametlik (Cloudflare)
Ühendus Cloudflare'i ja Railgun'i serveri vahel katkes

HTTP staatuskoodi 527 täpsustamine

pooleliolev töö

Kuidas PHP-ga 527 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 527 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(527) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 527

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 527 Railgun Error) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 527 Railgun Error
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=527
Staatus: 527 Railgun Error
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 527 Railgun Error

527 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub