HTTP-STATUSCODE.COM

Koduleht

HTTP olekukoodid on Interneti oluline osa ja neid kasutatakse veebiserveritele esitatud päringute tulemuste kirjeldamiseks. Kokku on viis erinevat staatuskoodide kategooriat, millest igaühel on konkreetne tähendus. Meie veebisaidilt leiate põhjaliku loetelu kõikidest HTTP-koodidest ning iga kategooria üksikasjalikud selgitused.

Meie blogi HTTP staatuskoodide kohta

Meie blogi HTTP staatuskoodide kohta annab põhjaliku ülevaate erinevate koodide tähendusest ja kasutamisest internetiliikluses. Alates tavalistest 404-vigadest kuni ümbersuunamiste ja serverivigadeni saate teada, kuidas need toimivad ja kuidas nendega toime tulla, et parandada oma veebisaidi jõudlust ja optimeerida kasutajakogemust. Avastage parimaid tavasid, juhtumiuuringuid ja kasulikke näpunäiteid, et vältida võimalikke probleeme ja realiseerida oma veebisaidi kogu potentsiaal.

Kaitse rünnakute vastu WordPressi xmlrpc.php faili kaudu

Lõik 1: Mis on fail xmlrpc.php ja kus see asub?Fail xmlrpc.php on oluline komponent WordPressis, mis on üks maailma juhtivaid sisuhaldussüsteeme (CMS) veebisaitide loomiseks ja haldamiseks. See võe...

Vahemälu ja HTTP staatuskoodid: Veebi jõudluse optimeerimine intelligentse vahemälu abil

Webi jõudlus ja sellest tulenev kasutajakogemus on iga veebisaidi edu keskne aspekt. Oluline tegur, mis mõjutab seda jõudlust, on HTTP staatuskoodid, eriti vahemälustrateegiate kontekstis. Üks neis...

Mis on HTTP päring - Põhjalik ülevaade

HTTP ehk hüpertekstiedastusprotokoll on interneti alustala. See on standardne mehhanism, mille kaudu veebibrauserid taotlevad andmeid veebiserveritest ja saavad neid andmeid. Kuid mis täpselt on HT...

HTTP staatuskoodi logid: samm veebi esinemise optimeerimise suunas

Digitaalselt domineerivas maailmas, kus veebisaidid on üha enam kaubamärkide, ettevõtete ja üksikisikute peamiseks visiitkaardiks, võivad väikesed apsakad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Vale klikk,...

Rohkem blogiartikleid leiad siit

Kõik staatuskoodid lühidalt

<1XX/> Informational responses

HTTP olekukoodid vahemikus 100-199 on informatiivsed koodid. Neid kasutab server, et teatada kliendile, et taotlus on vastu võetud ja et lisateave järgneb.

<100/> Continue

Klient võib jätkata taotlust
Ametlik

<101/> Switching Protocols

Edastusprotokolli muudetakse kliendi taotlusel.
Ametlik

<102/> Processing

aeganõudev taotlus on töödeldud
Ametlik Deprecated

<103/> Early Hints

Server valmistab ette vastuse
Ametlik

<110/> Response is Stale

vahemälu poolt antud vastus on aegunud
Ametlik Deprecated

<111/> Revalidation Failed

vahemälu ei suutnud vastust kinnitada, sest päritoluserverile ei olnud võimalik ligi pääseda.
Ametlik Deprecated

<112/> Disconnected Operation

vahemälu on tahtlikult eraldatud ülejäänud võrgust
Ametlik Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

vahemälu on heuristiliselt valinud värskuse ajaks rohkem kui 24 tundi ja vastuse vanus on suurem kui 24 tundi.
Ametlik Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Mis tahes mittespetsiifiline hoiatus
Ametlik Deprecated

<2XX/> Successful responses

HTTP olekukoodid vahemikus 200-299 on edukoodid. Neid kasutab server, et teatada kliendile, et taotlus oli edukas ja et soovitud teave on vastuses olemas.

<200/> OK

Taotlus oli edukas
Ametlik

<201/> Created

Uus ressurss loodi vastavalt taotlusele
Ametlik

<202/> Accepted

Saadetud taotlus on vastu võetud, kuid seda ei ole veel töödeldud.
Ametlik

<203/> Non-Authoritative Information

Metaandmete esitamiseks kasutati vahemällu salvestatud koopiat. Andmed ei pruugi olla ajakohased.
Ametlik

<204/> No Content

taotlusel puudub sisu
Ametlik

<205/> Reset Content

klient peab dokumendi algsesse olekusse tagasi seadma. Taotlus oli edukas
Ametlik

<206/> Partial Content

ressursi taotletud osa on edastatud. Taotlus oli edukas.
Ametlik

<207/> Multi-Status

XML-dokumendi abil edastatakse mitu staatuskoodi sõltumata sooritatud toimingust.
Ametlik

<208/> Already Reported

WebDAV-istungjärgu liikmed on juba määratud ja seetõttu ei määrata neid uuesti.
Ametlik

<214/> Transformation Applied

sisu kodeeringu, meediatüübi vms muutmine
Ametlik Deprecated

<226/> IM Used

server on täitnud ressursi taotluse ja vastus on praeguse instantsi suhtes rakendatud ühe või mitme instantsi manipulatsiooni tulemus.
Ametlik

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Muutus sisu kodeeringus, meediatüübis vms, mis viitab püsivale hoiatusele.
Ametlik Deprecated

<3XX/> Redirection messages

HTTP olekukoodid vahemikus 300-399 on ümbersuunamiskoodid. Neid kasutab server, et öelda kliendile, et taotletud ressurss on saadaval teisel URL-il ja et klient peaks suunama sellele URL-ile.

<300/> Multiple Choices

Saadaval on mitu erinevat ressurssi
Ametlik

<301/> Moved Permanently

URL on muutunud, edasiste taotluste puhul tuleks kasutada seda.
Ametlik

<302/> Found

ajutiselt on ressurss saadaval uue URL-i all
Ametlik

<303/> See Other

ümbersuunamised ei viita mitte soovitud ressursile endale, vaid teisele lehele.
Ametlik

<304/> Not Modified

Ressurssi ei ole vaja uuesti edastada, kuna muutusi ei ole toimunud.
Ametlik

<305/> Use Proxy

Ressurss on ligipääsetav ainult proxy kaudu.
Ametlik Deprecated

<306/> Switch Proxy

Ressurssi saab kasutada ainult konkreetse proxy kaudu.
Ametlik Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Ressurss on ajutiselt saadaval uue URL-i all. Uus kõne peab põhinema samal meetodil
Ametlik

<308/> Permanent Redirect

Ressurss on igavesti kättesaadav uue URL-i all. Kõik tulevased taotlused tuleb esitada uue URL-i kaudu.
Ametlik

<4XX/> Client error responses

HTTP olekukoodid vahemikus 400 kuni 499 on kliendi veakoodid. Neid kasutab server, et teavitada klienti sellest, et taotlus ebaõnnestus kliendi vea tõttu.

<400/> Bad Request

Taotlus on kehtetu
Ametlik

<401/> Unauthorized

Taotlus oli loata
Ametlik

<402/> Payment Required

nõutav on makse
Ametlik

<403/> Forbidden

See taotlus ei ole lubatud
Ametlik

<404/> Not Found

Veebiserver ei suutnud soovitud ressurssi leida
Ametlik

<405/> Method Not Allowed

Taotluses kasutatud meetod ei ole lubatud
Ametlik

<406/> Not Acceptable

Kasutajaagendil puudub aktsepteeritud esindus
Ametlik

<407/> Proxy Authentication Required

Vajalik on autentimine proxyga
Ametlik

<408/> Request Timeout

Taotluse esitamise aeg on lõppenud
Ametlik

<409/> Conflict

Ressouce'i praeguses seisus oli konfliktis
Ametlik

<410/> Gone

Ressouce ei ole püsivalt enam saadaval ja on tõenäoliselt kustutatud.
Ametlik

<411/> Length Required

Taotlust ei töödeldud, sest oodati sisu pikkust.
Ametlik

<412/> Precondition Failed

eeltingimused ei olnud rahuldavad, taotlus ei olnud edukas
Ametlik

<413/> Payload Too Large

Kaskoormus on serveri jaoks liiga suur
Ametlik

<414/> URI Too Long

URL on liiga pikk, server ei ole valmis seda hindama.
Ametlik

<415/> Unsupported Media Type

Ressouce'i jaoks ei ole kasuliku koormuse formaat kättesaadav.
Ametlik

<416/> Range Not Satisfiable

Taotletud valdkondi ei ole võimalik pakkuda
Ametlik

<417/> Expectation Failed

Ootusi ei suudetud täita
Ametlik

<418/> I'm a teapot

Kohvi ei saanud teha teekannuga
Ametlik

<421/> Misdirected Request

Taotlus oli valesti suunatud
Ametlik

<422/> Unprocessable Content

Semantilise vea tõttu ei saanud taotlust töödelda.
Ametlik

<423/> Locked

Ressouce on lukustatud
Ametlik

<424/> Failed Dependency

Puudub hädavajalik sõltuvus
Ametlik

<425/> Too Early

Server ei soovi taotlust veel töödelda
Ametlik

<426/> Upgrade Required

Vajalik on protokolli uuendamine
Ametlik

<428/> Precondition Required

Taotluse töötlemiseks on vajalik eeltingimus
Ametlik

<429/> Too Many Requests

Server on saanud liiga palju päringuid
Ametlik

<431/> Request Header Fields Too Large

Taotluse päis on liiga suur
Ametlik

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Õiguslikel põhjustel on taotlus tagasi lükatud.
Ametlik

<5XX/> Server error responses

HTTP olekukoodid vahemikus 500 kuni 599 on serveri veakoodid. Neid kasutab server, et teavitada klienti, et on ilmnenud viga, mis takistab taotluse töötlemist.

<500/> Internal Server Error

Täpsustamata sisemine serveriviga
Ametlik

<501/> Not Implemented

Praegu ei ole rakendatud
Ametlik

<502/> Bad Gateway

allavoolu server tagastas veateate
Ametlik

<503/> Service Unavailable

teenus ei ole kättesaadav
Ametlik

<504/> Gateway Timeout

Vanemserver ei vastanud õigeaegselt.
Ametlik

<506/> Variant Also Negotiates

Lõpp-punkt peab ise läbirääkimisi
Ametlik

<507/> Insufficient Storage

Mälu puudub
Ametlik

<508/> Loop Detected

Silmus tuvastatud
Ametlik

<510/> Not Extended

Ootused ei ole täidetud
Ametlik

<511/> Network Authentication Required

oodati võrgu autentimist
Ametlik