500-599

Server error responses

HTTP olekukoodid vahemikus 500 kuni 599 on serveri veakoodid. Neid kasutab server, et teavitada klienti, et on ilmnenud viga, mis takistab taotluse töötlemist. Need koodid näitavad, et on ilmnenud viga, mis takistab taotluse töötlemist. Neid kasutavad tavaliselt veebirakendused ja APId, et näidata probleeme serveris. Oluline on märkida, et mõned neist koodidest võivad aidata kliendil ka viga diagnoosida ja parandada. Näiteks kood 500 näitab, et on tekkinud serveri sisemine viga, samas kui kood 503 näitab, et server ei ole hetkel kättesaadav. See teave võib aidata kliendil otsustada, kas saata taotlus uuesti või oodata, kuni server on jälle kättesaadav.

<500/> Internal Server Error

Täpsustamata sisemine serveriviga
Ametlik Alamstaatuse koodid

<501/> Not Implemented

Praegu ei ole rakendatud
Ametlik

<502/> Bad Gateway

allavoolu server tagastas veateate
Ametlik Alamstaatuse koodid

<503/> Service Unavailable

teenus ei ole kättesaadav
Ametlik Alamstaatuse koodid

<504/> Gateway Timeout

Vanemserver ei vastanud õigeaegselt.
Ametlik

<506/> Variant Also Negotiates

Lõpp-punkt peab ise läbirääkimisi
Ametlik

<507/> Insufficient Storage

Mälu puudub
Ametlik

<508/> Loop Detected

Silmus tuvastatud
Ametlik

<510/> Not Extended

Ootused ei ole täidetud
Ametlik

<511/> Network Authentication Required

oodati võrgu autentimist
Ametlik

<520/> Web Server Returned an Unknown Error

päritoluserver on tagastanud Cloudflare'ile tühja, tundmatu või ootamatu vastuse
Mitteametlik (Cloudflare)

<521/> Web Server Is Down

Päritoluserver on Cloudflare'i ühendused tagasi lükanud
Mitteametlik (Cloudflare)

<522/> Connection Timed Out

Cloudflare on lõpetanud kontakteerumise päritoluserveriga
Mitteametlik (Cloudflare)

<523/> Origin Is Unreachable

Cloudflare ei suutnud jõuda päritoluserverini
Mitteametlik (Cloudflare)

<524/> A Timeout Occurred

Cloudflare suutis luua TCP-ühenduse päritoluserveriga
Mitteametlik (Cloudflare)

<525/> SSL Handshake Failed

Cloudflare ei suutnud pidada läbirääkimisi SSL/TLS käepigistuse üle päritoluserveriga
Mitteametlik (Cloudflare)

<526/> Invalid SSL Certificate

Cloudflare ei suutnud valideerida SSL-sertifikaati algses veebiserveris
Mitteametlik (Cloudflare)

<527/> Railgun Error

Ühendus Cloudflare'i ja Railgun'i serveri vahel katkes
Mitteametlik (Cloudflare)

<530/> Error 530

Tagastatakse HTTP-viga 530 ja kuvatakse viga 1XXX.
Mitteametlik (Cloudflare)