100-199

Informational responses

HTTP-tilakoodit välillä 100-199 ovat informatiivisia koodeja. Palvelin käyttää niitä kertoakseen asiakkaalle, että pyyntö on vastaanotettu ja että lisätietoja seuraa. Nämä koodit eivät yleensä ole erityisen kiinnostavia useimmille käyttäjille, koska ne osoittavat vain, että pyyntö on vastaanotettu ja että on toteutettava lisätoimia ennen kuin täydellinen vastaus palautetaan. Sovellus- ja web-kehittäjät käyttävät niitä kuitenkin seuratakseen pyyntöjen ja vastausten tilaa ja diagnosoidakseen asiakkaan ja palvelimen välisessä viestinnässä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

<100/> Continue

Asiakas voi jatkaa pyyntöä
Virallinen

<101/> Switching Protocols

Siirtoprotokollaa muutetaan asiakkaan pyynnöstä.
Virallinen

<102/> Processing

aikaa vievä pyyntö käsitellään
Virallinen Deprecated

<103/> Early Hints

Palvelin valmistelee vastauksen
Virallinen

<110/> Response is Stale

välimuistin antama vastaus on vanhentunut.
Virallinen Deprecated

<111/> Revalidation Failed

välimuisti ei pystynyt vahvistamaan vastausta, koska alkuperäistä palvelinta ei tavoitettu.
Virallinen Deprecated

<112/> Disconnected Operation

välimuisti on tarkoituksellisesti erotettu muusta verkosta.
Virallinen Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

välimuisti on heuristisesti valinnut tuoreusajaksi yli 24 tuntia ja vastauksen ikä on yli 24 tuntia.
Virallinen Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Mikä tahansa epäspesifinen varoitus
Virallinen Deprecated