200-299

Successful responses

HTTP-tilakoodit välillä 200-299 ovat onnistumiskoodeja. Palvelin käyttää niitä kertoakseen asiakkaalle, että pyyntö onnistui ja että pyydetyt tiedot sisältyvät vastaukseen. Nämä koodit osoittavat, että asiakkaan pyyntö on käsitelty onnistuneesti ja että odotetut tiedot sisältyvät vastaukseen. Verkkosovellukset ja sovellusrajapinnat käyttävät niitä yleisesti pyydettyjen tietojen palauttamiseen asiakkaalle. On tärkeää huomata, että kaikki onnistuneet pyynnöt eivät vaadi vastausta, jossa on tietoja. Tilakoodia 204 käytetään esimerkiksi silloin, kun asiakas tekee pyynnön, joka ei vaadi tietojen palauttamista, kuten resurssin poistamista. Kaiken kaikkiaan HTTP-tilakoodit välillä 200-299 osoittavat, että pyyntö onnistui ja että palvelin palautti asiakkaalle pyydetyt tiedot.

<200/> OK

Pyyntö onnistui
Virallinen

<201/> Created

Uusi resurssi luotiin pyynnön mukaisesti
Virallinen

<202/> Accepted

Lähetetty pyyntö on hyväksytty, mutta sitä ei ole vielä käsitelty.
Virallinen

<203/> Non-Authoritative Information

Metatietojen antamiseen käytettiin välimuistiin tallennettua kopiota. Tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Virallinen

<204/> No Content

pyyntöön ei liity sisältöä
Virallinen

<205/> Reset Content

asiakkaan on palautettava asiakirja alkuperäiseen tilaansa. Pyyntö onnistui
Virallinen

<206/> Partial Content

resurssin pyydetty osa on lähetetty. Pyyntö onnistui.
Virallinen

<207/> Multi-Status

XML-asiakirjan avulla voidaan välittää useita tilakoodeja suoritetusta operaatiosta riippumatta.
Virallinen

<208/> Already Reported

WebDAV-istunnon jäsenet on jo nimetty, joten heitä ei nimitetä uudelleen.
Virallinen

<214/> Transformation Applied

sisällön koodauksen, mediatyypin tai vastaavan muutos
Virallinen Deprecated

<226/> IM Used

palvelin on täyttänyt resurssia koskevan pyynnön, ja vastaus on esitys yhteen tai useampaan nykyiseen instanssiin sovelletun instanssin manipuloinnin tuloksesta.
Virallinen

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Muutos sisällön koodauksessa, mediatyypissä tai vastaavassa, mikä viittaa pysyvään varoitukseen.
Virallinen Deprecated