405

Method Not Allowed

Virallinen Alatilakoodit
Pyynnössä käytetty menetelmä ei ole sallittu

HTTP-tilakoodin 405 määrittely

Tilakoodi 405 Method Not Allowed ilmaisee, että alkuperäispalvelin tuntee pyyntörivillä vastaanotetun menetelmän, mutta kohderesurssi ei tue sitä. Alkuperäpalvelimen PITÄÄ luoda 405 Method Not Allowed-vastaukseen Allow-otsikkokenttä, joka sisältää luettelon kohderesurssin tällä hetkellä tuetuista menetelmistä. 405 Method Not Allowed-vastaus on oletusarvoisesti välimuistissa, toisin sanoen ellei menetelmämäärittelyssä tai nimenomaisissa välimuistivalvontatiedoissa toisin ilmoiteta.

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 405 Method Not Allowed on määritelty 6.5.5:n RFC7231 kohdassa RFC7231.

Kuinka heittää 405-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 405 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 405

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 405 Method Not Allowed) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 405 Method Not Allowed
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Tila: 405 Method Not Allowed
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 405 Method Not Allowed

Miten ratkaisen 405-tilakoodiin liittyvän ongelman?

Ratkaisu HTTP-tilakoodi 405 Method Not Allowed -ongelmaan on tehdä tarvittavat muutokset asiakkaan tai palvelimen puolella. Seuraavassa selitän erilaisia lähestymistapoja, joiden avulla ongelma voidaan ratkaista:

  1. Tarkista tuetut HTTP-menetelmät: Tilakoodi 405 Method Not Allowed esiintyy, kun asiakas käyttää HTTP-menetelmää, jota palvelin ei tue. Varmista, että käytät oikeaa menetelmää, esim. GET, POST, PUT tai DELETE, sen mukaan, mitä toimintoa haluat suorittaa. Tarkista API:n tai palvelimen dokumentaatiosta, mitkä ovat kyseisen resurssin tuetut menetelmät.
  2. Tarkista URL-osoite: On mahdollista, että URL-osoite on väärin muotoiltu tai virheellinen, mikä johtaa 405 Method Not Allowed-virheeseen. Varmista, että URL-osoite on oikea ja osoittaa oikeaan resurssiin palvelimella.
  3. Tarkista käyttöoikeudet: 405 Method Not Allowed-virhe voi ilmetä, jos asiakkaalla ei ole tarvittavia oikeuksia pyydetyn toiminnon suorittamiseen resurssilla. Tarkista palvelimen käytönvalvontamekanismit ja varmista, että asiakkaalla on tarvittavat oikeudet.
  4. Tarkista palvelimen kokoonpano: Palvelin voi olla määritetty estämään tietyt HTTP-menetelmät tietyille resursseille. Tarkista palvelimen kokoonpanosta, että haluttu menetelmä on sallittu kyseiselle resurssille. Jos sinulla on pääsy palvelimen kokoonpanoon, voit säätää sitä vastaavasti.
  5. Tarkista palomuurit ja välityspalvelimet: On mahdollista, että palomuurit tai välityspalvelimet rajoittavat HTTP-liikennettä ja aiheuttavat 405 Method Not Allowed-virheen. Varmista, että palomuurit tai välityspalvelimet on määritetty oikein ja että ne sallivat vaaditut HTTP-menetelmät yhteydenpitoa varten.
  6. Päivitä käytetyt ohjelmistot: Joskus ohjelmistojen (kuten verkkoselaimien tai API-asiakkaiden) vanhentuneet tai virheelliset versiot voivat aiheuttaa virheitä. Päivitä käyttämäsi ohjelmisto uusimpaan vakaaseen versioon ja tarkista, jatkuuko ongelma.
  7. Konsultoi dokumentaatiota tai tukipalvelua: Jos mikään edellä mainituista ratkaisuista ei ratkaise ongelmaa, ota yhteys palvelimen tai API:n viralliseen dokumentaatioon. Sieltä saatat löytää tarkempia tietoja tai muita vianmääritysvaiheita. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä palvelimen tai API:n tekniseen tukeen saadaksesi lisäapua.

Huomaa, että ratkaisu 405 Method Not Allowed-virheeseen voi riippua tietystä ympäristöstä ja asiayhteydestä.

.

Miten luoda oma virhesivu tilakoodille 405?

Oman 405 Method Not Allowed-virhesivun luominen on suhteellisen helppoa sekä Apache- että NGINX-verkkopalvelimilla.

Apache Webserver

Verkkopalvelin "Apache" on yksi Internetin yleisimmistä verkkopalvelimista. Jotta voit luoda oman 405 Method Not Allowed-virhesivun "Apachessa", seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

Samanlainen kuin verkkopalvelin "Apache", "NGINX" on myös laajalti käytössä Internetissä. Jotta voit luoda oman 405 Method Not Allowed-virhesivun "NGINX"-palvelimessa, seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Selainyhteensopivuus 405-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Vakiot ohjelmointikielissä

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Tilakoodin 405 alatilakoodit

Alatilakoodit ovat puhtaasti teknisiä, eikä niitä pitäisi koskaan lähettää käyttäjälle. Jos esimerkiksi heitetään tilakoodi 405.1, se voidaan kirjata, mutta käyttäjälle lähetetään tilakoodi 405.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Epävirallinen

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 405

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub