425

Too Early

Virallinen
Palvelin ei halua käsitellä pyyntöä vielä

HTTP-tilakoodin 425 määrittely

Tilakoodi 425 Too Early osoittaa, että palvelin ei ole halukas ottamaan riskiä käsitellä pyyntöä, joka saatetaan toistaa.

Käyttäjät, jotka lähettävät pyynnön varhaisessa datassa, odotetaan yrittävän pyyntöä uudelleen, kun he saavat vastauksen tilakoodin 425 Too Early. Käyttäjäagentin PITÄÄ yrittää automaattisesti uudelleen, mutta mitään uusintayrityksiä EI SAA lähettää varhaisessa datassa.

Välittäjä voi kaikissa tapauksissa välittää 425 Too Early-tilakoodin eteenpäin. Välittäjien PITÄÄ välittää 425 Too Early-tilakoodi, jos sen vastaanottama ja välittämätön pyyntö sisälsi Early-Data-otsikkokentän. Muussa tapauksessa välittäjä, joka vastaanottaa pyynnön varhaisessa datassa, VOI automaattisesti yrittää kyseistä pyyntöä uudelleen vastauksena 425 Too Early-tilakoodiin, mutta sen PITÄÄ odottaa TLS-kättelyn päättymistä siinä yhteydessä, jossa se vastaanotti pyynnön.

Palvelin ei voi olettaa, että asiakas voi yrittää pyyntöä uudelleen, ellei pyyntö vastaanoteta varhaisessa datassa tai Early-Data-otsikkokentän arvoksi ole asetettu "1". Palvelimen EI SAA lähettää tilakoodia 425 Too Early, ellei jokin näistä ehdoista täyty.

Tilakoodi 425 Too Early ei ole oletusarvoisesti välimuistissa. Sen hyötykuorma ei ole minkään tunnistetun resurssin esitys.

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 425 Too Early on määritelty 5.2:n RFC4918 kohdassa RFC4918.

HTTP-protokolla

keskeneräinen työ

Kuinka heittää 425-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 425 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 425

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 425 Too Early) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 425 Too Early
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Tila: 425 Too Early
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 425 Too Early

Miten luoda oma virhesivu tilakoodille 425?

Oman 425 Too Early-virhesivun luominen on suhteellisen helppoa sekä Apache- että NGINX-verkkopalvelimilla.

Apache Webserver

Verkkopalvelin "Apache" on yksi Internetin yleisimmistä verkkopalvelimista. Jotta voit luoda oman 425 Too Early-virhesivun "Apachessa", seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Samanlainen kuin verkkopalvelin "Apache", "NGINX" on myös laajalti käytössä Internetissä. Jotta voit luoda oman 425 Too Early-virhesivun "NGINX"-palvelimessa, seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Selainyhteensopivuus 425-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 425

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub