JavaEE 7

Kehitysympäristö: JavaEE 7

JavaEE 7: Yleistä

Java EE on teknologia, joka soveltuu erityisen hyvin verkkosovellusten kehittämiseen. Se tarjoaa erilaisia sovellusrajapintoja ja kehyksiä, jotka on suunniteltu erityisesti verkkosovellusten kehittämiseen. Java EE:n tärkeimpiä komponentteja verkkosovellusten kannalta ovat servletit, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) ja JSF (JavaServer Faces). Servletit ovat Java-pohjaisten verkkosovellusten perusta. Ne vastaanottavat pyynnön verkkoselaimelta, suorittavat käsittelyn ja lähettävät vastauksen takaisin verkkoselaimelle. JSP:n avulla kehittäjät voivat luoda HTML-sivuja, joihin on upotettu Java-koodia, joka suoritetaan suoritusaikana. EJB:t ovat komponentteja, joita käytetään Java EE -sovelluksissa monimutkaisen liiketoimintalogiikan ja tiedonhakutoimintojen käsittelyyn. JPA helpottaa tietojen hallintaa Java EE -sovelluksessa käyttämällä oliosuuntautunutta tietomallia. JSF on kehys web-sovellusten käyttöliittymien luomiseen. JSF tarjoaa komponentteja, joiden avulla kehittäjät voivat luoda käyttöliittymiä nopeasti ja helposti.

JavaEE 7: HTTP Vakiot

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS