403

Forbidden

Virallinen Alatilakoodit
Tämä pyyntö ei ole sallittu

Yleinen selitys 403-tilakoodista

Tämä tekstilohko on valitettavasti saatavilla vain englanniksi.

The HTTP status code 403 Forbidden is returned when a client sends a request to a server, but the server rejects the request due to permission issues. For example, if a username and password are stored in the .htpasswd and .htaccess, and this data is entered incorrectly, the HTTP status code 403 Forbidden is returned. This means that the client does not have the necessary permissions to access the requested resource. A common example is when a user tries to access a protected page for which they do not have access permission, or when a server denies access to a particular resource due to IP-based restrictions or authentication issues.

HTTP-tilakoodin 403 määrittely

Tilakoodi 403 Forbidden osoittaa, että palvelin on ymmärtänyt pyynnön, mutta kieltäytyy hyväksymästä sitä. Palvelin, joka haluaa julkistaa, miksi pyyntö on kielletty, voi kuvata tämän syyn vastauksen hyötykuormassa (jos sellainen on). Jos pyynnössä on annettu todennustiedot, palvelin katsoo, että ne eivät riitä käyttöoikeuden myöntämiseen. Asiakkaan EI SAA automaattisesti toistaa pyyntöä samoilla tunnistetiedoilla. Asiakas VOI toistaa pyynnön uusilla tai erilaisilla tunnistetiedoilla. Pyyntö voidaan kuitenkin kieltää syistä, jotka eivät liity tunnistetietoihin. Alkuperäpalvelin, joka haluaa "piilottaa" kielletyn kohderesurssin olemassaolon, VOI vastata sen sijaan tilakoodilla 404 (ei löydy).

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 403 Forbidden on määritelty 6.5.3:n RFC7231 kohdassa RFC7231.

Kuinka heittää 403-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 403 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(403) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 403

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 403 Forbidden) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 403 Forbidden
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=403
Tila: 403 Forbidden
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 403 Forbidden

Miten ratkaisen 403-tilakoodiin liittyvän ongelman?

HTPT-tilakoodi 403 Forbidden osoittaa, että palvelin on ymmärtänyt pyynnön, mutta hylkää sen jostain syystä. Se tarkoittaa, että sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia käyttää pyydettyä resurssia.

Pystyt ratkaisemaan HTTP-tilakoodin 403 Forbidden aiheuttaman ongelman noudattamalla seuraavia ohjeita:

  • Tarkista URL-osoite: Varmista, että syöttämäsi URL-osoite on oikea ja osoittaa oikeaan resurssiin tai tiedostoon. Tarkista myös, ettei URL-osoitteessa ole kirjoitusvirheitä tai ylimääräisiä merkkejä.
  • Tyhjennä välimuisti ja evästeet: Joskus virheellinen välimuisti tai ristiriita evästeiden kanssa voi johtaa 403 Forbidden-virheeseen. Tyhjennä selaimesi välimuisti ja evästeet varmistaaksesi, että saat verkkosivuston uusimman version.
  • Tarkista käyttöoikeudet: Varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet käyttää pyydettyä resurssia. Tämä on erityisen tärkeää, jos kyseessä on suojattu resurssi, johon on pääsy vain tietyillä käyttäjillä tai käyttäjäryhmillä. Tarkista valtuudet ja ota tarvittaessa yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
  • Tarkista palvelimen kokoonpano: Tilakoodi 403 Forbidden voi esiintyä myös, jos palvelin on määritetty estämään pääsy tiettyihin tiedostoihin tai hakemistoihin. Tarkista palvelimen kokoonpano varmistaaksesi, että vaadittuihin tiedostoihin ja hakemistoihin on pääsy.
  • Tarkista palomuuri ja tietoturvaohjelmisto: Joskus palomuuri tai tietoturvaohjelmisto estää pääsyn tietyille verkkosivustoille tai resursseille. Varmista, että palomuuri tai tietoturvaohjelmisto on määritetty niin, että se sallii pääsyn kyseiselle verkkosivustolle.
  • Ota yhteyttä verkkosivuston omistajaan tai ylläpitäjään: Jos edellä mainitut toimet eivät toimi tai sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia ongelman korjaamiseen, on parasta ottaa yhteyttä verkkosivuston omistajaan tai ylläpitäjään. Selitä ongelma ja anna mahdollisimman paljon tietoa vianmäärityksen helpottamiseksi.

On tärkeää huomata, että 403 Forbidden-tilakoodin ratkaisu riippuu erityistilanteesta ja että jotkin mainituista vaiheista eivät välttämättä sovellu juuri sinun tilanteeseesi. Voi myös olla, että ongelma on palvelinpuolella ja sinulla loppukäyttäjänä on rajalliset mahdollisuudet korjata se. Tällaisissa tapauksissa on parasta ottaa yhteyttä verkkosivuston omistajaan tai ylläpitäjään saadaksesi lisäapua.

Miten luoda oma virhesivu tilakoodille 403?

Oman 403 Forbidden-virhesivun luominen on suhteellisen helppoa sekä Apache- että NGINX-verkkopalvelimilla.

Apache Webserver

Verkkopalvelin "Apache" on yksi Internetin yleisimmistä verkkopalvelimista. Jotta voit luoda oman 403 Forbidden-virhesivun "Apachessa", seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: .htaccess
ErrorDocument 403 /errors/403.html

NGINX Webserver

Samanlainen kuin verkkopalvelin "Apache", "NGINX" on myös laajalti käytössä Internetissä. Jotta voit luoda oman 403 Forbidden-virhesivun "NGINX"-palvelimessa, seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: sites-enabled/default
error_page 403 /403.html;
location = /403.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Selainyhteensopivuus 403-tilakoodin kanssa

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Mitä SEO-vaikutuksia 403-tilakoodilla on?

HTP-tilakoodi 403 Forbidden osoittaa, että pääsy tiettyyn verkkopalvelimen resurssiin on evätty. Tämä voi tapahtua eri syistä, esimerkiksi puuttuvien käyttöoikeuksien vuoksi. Tilakoodilla ei ole ainoastaan suoria vaikutuksia käyttäjäkokemukseen, vaan sillä on myös merkityksellisiä seurauksia hakukoneoptimoinnin (SEO) kannalta.

Käyttökelpoisuus ja indeksointi HTTP-tilakoodin 403 Forbidden avulla

Seoptimoinnin perustavoitteena on varmistaa, että hakukoneiden botit voivat indeksoida ja indeksoida verkkosivujen sisällön ongelmitta. Jos botilta evätään pääsy resurssiin tilakoodilla 403 Forbidden, kyseistä sivua ei sisällytetä hakuindeksiin. Pitkällä aikavälillä tämä voi johtaa siihen, että sisältö, joka voisi olla hakukyselyjen kannalta merkityksellistä, ei näy hakutuloksissa, millä on suora vaikutus verkkosivuston orgaaniseen liikenteeseen.

Käyttäjäkokemus ja luottamus

Käyttäjäkokemuksella on saavutettavuuden teknisen näkökohdan lisäksi ratkaiseva merkitys hakukoneoptimoinnissa. Sivu, joka antaa usein tilakoodin 403 Forbidden, voi johtaa käyttäjien turhautumiseen. Jos hakutuloksissa näkyvät sivut ovat saavuttamattomissa, käyttäjät saattavat menettää luottamuksensa sivustoon ja mahdollisesti siirtyä kilpailijan sivustolle. Myös hakukoneet saattavat tunnistaa tämän ja alentaa sivuston uskottavuutta sijoituksissaan.

Potentiaalia kaksoissisällölle tilakoodilla 403 Forbidden

Jossain tapauksissa tilakoodi 403 Forbidden voi johtaa sisällön monistamiseen eri URL-osoitteissa, etenkin jos verkkosivujen ylläpitäjät yrittävät saada kielletyn sisällön saataville ohjaamalla tai kopioimalla sen muualle. Kaksoissisältö voi olla ongelmallista, koska hakukoneilla voi olla vaikeuksia määrittää sivun asianmukaista versiota. Tämä voi johtaa siihen, että hakutuloksissa näytetään sivun väärä versio tai sijoitus yleisesti heikkenee.

Johtopäätös tilakoodin 403 Forbidden SEO-vaikutuksista

HTP-tilakoodi 403 Forbidden Forbidden on kriittinen SEO-näkökulmasta. Se ei ainoastaan estä hakukonebottien indeksointia ja indeksointia, vaan se voi myös vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja lisätä päällekkäisen sisällön riskiä. Siksi on tärkeää tehdä säännöllisiä tarkistuksia tällaisten ongelmien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi, jotta verkkosivuston SEO-suorituskykyä voidaan optimoida.

Vakiot ohjelmointikielissä

HttpStatusCode.Forbidden
http.StatusForbidden
Response::HTTP_FORBIDDEN
httplib.FORBIDDEN
http.client.FORBIDDEN
http.HTTPStatus.FORBIDDEN
:forbidden

Esimerkki "asiakkaan pyynnöstä" ja "palvelimen vastauksesta" HTTP-tilakoodilla 403.

Client request:

GET /securedpage.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /securedpage.php on this server.</p>
</body>
</html>

Tilakoodin 403 alatilakoodit

Alatilakoodit ovat puhtaasti teknisiä, eikä niitä pitäisi koskaan lähettää käyttäjälle. Jos esimerkiksi heitetään tilakoodi 403.1, se voidaan kirjata, mutta käyttäjälle lähetetään tilakoodi 403.:
403.1 Execute access forbidden
HTTP IIS, Epävirallinen
403.2 Read access forbidden
HTTP IIS, Epävirallinen
403.3 Write access forbidden
HTTP IIS, Epävirallinen
403.4 SSL required
HTTP IIS, Epävirallinen
403.5 SSL 128 required
HTTP IIS, Epävirallinen
403.6 IP address rejected
HTTP IIS, Epävirallinen
403.7 Client certificate required
HTTP IIS, Epävirallinen
403.8 Site access denied
HTTP IIS, Epävirallinen
403.9 too many clients are trying to connect to the web server
HTTP IIS, Epävirallinen
403.10 web server is configured to deny Execute access
HTTP IIS, Epävirallinen
403.11 Password has been changed
HTTP IIS, Epävirallinen
403.12 Mapper denied access
HTTP IIS, Epävirallinen
403.13 Client certificate revoked
HTTP IIS, Epävirallinen
403.14 Directory listing denied
HTTP IIS, Epävirallinen
403.15 Client access licenses have exceeded limits on the web server
HTTP IIS, Epävirallinen
403.16 Client certificate is untrusted or invalid
HTTP IIS, Epävirallinen
403.17 Client certificate has expired or is not yet valid.
HTTP IIS, Epävirallinen
403.18 Cannot execute requested URL in the current application pool
HTTP IIS, Epävirallinen
403.19 Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool
HTTP IIS, Epävirallinen
403.20 Passport logon failed
HTTP IIS, Epävirallinen
403.21 Source access denied
HTTP IIS, Epävirallinen
403.22 Infinite depth is denied
HTTP IIS, Epävirallinen
403.501 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached
HTTP IIS, Epävirallinen
403.502 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached
HTTP IIS, Epävirallinen
403.503 the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Epävirallinen
403.504 the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Epävirallinen

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 403

Blogiartikkelit

HTTP-tilakoodien 402 ja 403 välinen ero

Kun olemme tekemisissä World Wide Webin sekä palvelimien ja asiakkaiden välisen viestinnän kanssa, törmäämme erilaisiin tilakoodeihin, jotka kuvaavat HTTP-pyynnön tilaa. Kaksi näistä tilakoodeista,...

SEO ja HTTP-tilakoodit: Kokonaisvaltainen analyysi

Sivuston optimointi hakukoneita varten (SEO) on monimutkainen tehtävä. Yksi usein huomiotta jätetyistä mutta hyvän sijoituksen kannalta ratkaisevista seikoista ovat HTTP-tilakoodit. Nämä pienet, ko...

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub