494

Request header too large

Epävirallinen (nginx)
Asiakas on joko lähettänyt liian suuren HTTP-pyynnön tai lähetetyt HTTP-otsikot ovat liian pitkiä.

Yleinen selitys 494-tilakoodista

keskeneräinen työ

HTTP-tilakoodin 494 määrittely

keskeneräinen työ

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 494 Request header too large on määritelty Module ngx_http_core_module:n HTTP NGINX kohdassa HTTP NGINX.

Kuinka heittää 494-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 494 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 494

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 494 Request header too large) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 494 Request header too large
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Tila: 494 Request header too large
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 494 Request header too large

Selainyhteensopivuus 494-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub