200

OK

Virallinen
Pyyntö onnistui

Yleinen selitys 200-tilakoodista

Tämä tekstilohko on valitettavasti saatavilla vain englanniksi.

The HTTP status code 200 OK signals that the server has successfully processed the client's request and returned a correct response. This means that the web page or resource that the client requested was found and successfully transmitted. It is a standard status code used for successful requests.

HTTP-tilakoodin 200 määrittely

Tilakoodi 200 OK osoittaa, että pyyntö on onnistunut. 200 OK-vastauksessa lähetettävä hyötykuorma riippuu pyyntömenetelmästä. Tässä määrittelyssä määriteltyjen menetelmien osalta hyötykuorman aiottu merkitys voidaan tiivistää seuraavasti:

GET esitys kohderesurssista;

HEAD sama esitys kuin GET, mutta ilman esitystietoja;

POST esitys toiminnon tilasta tai siitä saaduista tuloksista;

PUT, DELETE esitys toiminnon tilasta;

OPTIONS esitys tiedonsiirtovaihtoehdoista;

TRACE esitys pyyntösanomasta sellaisena kuin loppupalvelin sen vastaanotti.

Kytkeytymisvastauksia lukuun ottamatta 200 OK-vastaus sisältää aina hyötykuorman, vaikka lähtöpalvelin VOI luoda nollan pituisen hyötykuorman.Jos hyötykuormaa ei haluta, lähtöpalvelimen pitäisi lähettää sen sijaan 204 (No Content). CONNECTin osalta hyötykuormaa ei sallita, koska onnistunut tulos on tunneli, joka alkaa heti 200 OK-vastauksen otsikkoosan jälkeen. 200 OK-vastaus on oletusarvoisesti välimuistissa, ellei menetelmämäärittelyssä tai nimenomaisissa välimuistitiedostojen ohjauksissa toisin mainita (ks. [RFC7234], kohta 4.2.2).

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 200 OK on määritelty 6.3.1:n RFC7231 kohdassa RFC7231.

Kuinka heittää 200-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 200 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(200) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 200

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 200 OK) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 200 OK
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=200
Tila: 200 OK
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 200 OK

Selainyhteensopivuus 200-tilakoodin kanssa

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusOK
Response::HTTP_OK
:ok
$this->response($data, HTTP_OK);

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 200

Blogiartikkelit

HTTP-tilakoodit 200 OK ja 201 Created: Onnistunut, mutta eri merkityksessä.

HTP-tilakoodien historiaHTP-tilakoodien historia ulottuu vuoteen 1996, jolloin HTTP 1.0:n käyttöönotto toi mukanaan tilakoodin 200 OK. Tuolloin tätä koodia käytettiin ilmoittamaan onnistuneesta pyy...

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub