302

Found

Virallinen
resurssi on tilapäisesti saatavilla uudella URL-osoitteella.

HTTP-tilakoodin 302 määrittely

Tilakoodi 302 Found osoittaa, että kohderesurssi sijaitsee väliaikaisesti eri URI:n alla. Koska uudelleenohjausta saatetaan toisinaan muuttaa, asiakkaan pitäisi käyttää jatkossakin tehokasta pyynnön URI:tä tulevissa pyynnöissä.

Palvelimen PITÄÄ luoda vastaukseen Location-otsakekenttä, joka sisältää URI-viittauksen eri URI:lle. Käyttäjäagentti VOI käyttää Location-kentän arvoa automaattiseen uudelleenohjaukseen. Palvelimen vastauksen hyötykuorma sisältää yleensä lyhyen hypertekstimuistion, jossa on hyperlinkki eri URI:hin.

Huomautus: Historiallisista syistä käyttäjäagentti VOI vaihtaa pyyntitavan POSTista GET:ksi seuraavaa pyyntöä varten. Jos tämä käyttäytyminen ei ole toivottavaa, sen sijaan voidaan käyttää tilakoodia 307 (tilapäinen uudelleenohjaus).

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 302 Found on määritelty 6.4.3:n RFC7231 kohdassa RFC7231.

Kuinka heittää 302-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 302 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 302

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 302 Found) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 302 Found
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Tila: 302 Found
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 302 Found

Selainyhteensopivuus 302-tilakoodin kanssa

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Mitä SEO-vaikutuksia 302-tilakoodilla on?

Hakukoneoptimoinnin (SEO) digitaalinen maailma on täynnä vivahteita, joista jokaisella on oma vaikutuksensa verkkosivuston sijoitukseen. Yksi näistä vivahteista on usein väärinymmärretty HTTP-statuskoodi 302 Found. Tätä koodia, joka tarkoittaa "Found" (löydetty), kutsuttiin aiemmin nimellä "Moved Temporarily" (siirretty väliaikaisesti). Se ilmaisee, että tietty verkkoresurssi on tilapäisesti saatavilla muualla. Mutta mitä tämä tarkoittaa SEO:n kannalta?

Aluksi on tärkeää korostaa, että kaikki uudelleenohjaukset eivät ole samanlaisia. Siinä missä 302 Found-tilakoodi edustaa väliaikaista uudelleenohjausta, 301-tilakoodi kertoo pysyvästä siirrosta. Tällä erottelulla on syvällisiä vaikutuksia verkkosivuston SEO:n kannalta.

Suuri osa verkkosivuston SEO-suorituskyvystä tulee sen "linkkimehusta" tai "linkkiauktoriteetista". Kun sivu ohjataan pysyvästi 301-uudelleenohjauksella, tämä linkkiauktoriteetti siirtyy suurelta osin uuteen URL-osoitteeseen. Näin ei kuitenkaan tapahdu samassa määrin 302 Found-uudelleenohjauksen yhteydessä. Koska hakukoneet pitävät 302 Found-uudelleenohjausta väliaikaisena, ne olettavat, että alkuperäinen URL-osoite on pian jälleen aktiivinen. Tämä voi johtaa siihen, että linkkien auktoriteetti jää alkuperäiseen URL-osoitteeseen, vaikka sisältö löytyisi muualta.

Toinen 302 Found-tilakoodin ongelma hakukoneoptimoinnin kannalta on indeksointikysymys. Hakukoneet saattavat pitää alkuperäisen URL-osoitteen indeksissä 302 Found-tilakoodin väliaikaisen luonteen vuoksi. Tämä voi saada ne olemaan haluttomia indeksoimaan uutta URL-osoitetta, koska sitä pidetään vähemmän vakaana tai pysyvänä.

Jos tällainen väliaikainen uudelleenohjaus jatkuu pidemmän aikaa, siitä voi tulla haaste hakukoneille. Niillä voi olla vaikeuksia päättää, kumpi versio - vanha vai uusi - näytetään hakutuloksissa. Tämä voi johtaa arvaamattomaan ja usein ei-toivottuun käyttäytymiseen hakusijoituksissa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 302 Found-tilakoodi ei olisi perusteltu. Tilanteissa, joissa sisältöä todella siirretään vain lyhyeksi ajaksi, kuten ylläpidon tai A/B-testien aikana, se on täysin asianmukainen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 302 Found- ja 301-uudelleenohjauksen väliseen valintaan ei pidä suhtautua kevyesti. Kummallakin uudelleenohjauksella on omat SEO-vaikutuksensa, ja verkkomestareiden tulisi harkita tarkkaan, mitä tilakoodia käytetään ja milloin. Pysyviin muutoksiin tulisi lähes aina suosia 301-uudelleenohjausta SEO-integraation säilyttämiseksi. 302 Found on tehokas työkalu, mutta vain jos sitä käytetään oikein.

Vakiot ohjelmointikielissä

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 302

Blogiartikkelit

SEO ja HTTP-tilakoodit: Kokonaisvaltainen analyysi

Sivuston optimointi hakukoneita varten (SEO) on monimutkainen tehtävä. Yksi usein huomiotta jätetyistä mutta hyvän sijoituksen kannalta ratkaisevista seikoista ovat HTTP-tilakoodit. Nämä pienet, ko...

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub