507

Insufficient Storage

Virallinen
Muistia ei ole käytettävissä

HTTP-tilakoodin 507 määrittely

Tilakoodi 507 Insufficient Storage tarkoittaa, että menetelmää ei voitu suorittaa resurssille, koska palvelin ei pysty tallentamaan pyynnön onnistuneen suorittamisen edellyttämää esitystä. Tätä tilaa pidetään tilapäisenä. Jos pyyntö, joka sai tämän tilakoodin, oli käyttäjän toiminnan tulos, pyyntöä EI SAA toistaa ennen kuin sitä pyydetään erillisellä käyttäjän toiminnolla.

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 507 Insufficient Storage on määritelty 11.5:n RFC4918 kohdassa RFC4918.

Kuinka heittää 507-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 507 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(507) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 507

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 507 Insufficient Storage) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 507 Insufficient Storage
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=507
Tila: 507 Insufficient Storage
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 507 Insufficient Storage

Miten ratkaisen 507-tilakoodiin liittyvän ongelman?

HTPT-tilakoodi 507 Insufficient Storage tarkoittaa (muistin riittämättömyys), ja sitä käytetään ilmaisemaan, että palvelin ei pysty täyttämään pyyntöä, koska sillä ei ole riittävästi muistia. Tätä tilakoodia käyttävät yleensä verkkopalvelimet ilmaisemaan, että ne eivät pysty tallentamaan pyynnön onnistuneeseen käsittelyyn tarvittavia tietoja.

HTTP-tilakoodin 507 Insufficient Storage korjaamiseksi voit kokeilla useita mahdollisia lähestymistapoja:

  1. Tarkista käytettävissä oleva muisti: Varmista, että palvelimella on riittävästi muistia tarvittavien tietojen tallentamiseen. Voit tarkistaa tämän muodostamalla yhteyden palvelimeen ja tarkistamalla käytettävissä olevan tilan. Jos tilaa on niukasti, kannattaa poistaa tarpeettomia tiedostoja tai lisätä lisätilaa.
  2. Tarkista tietokanta: Jos palvelimesi käyttää tietokantaa, kannattaa varmistaa, että tietokannassa on riittävästi tilaa. Tarkista tietokannan koko ja tarvittaessa tietokantapalvelimen käytettävissä oleva tila. Jos tietokanta rajoittaa tallennustilaa, voit poistaa vanhoja tai tarpeettomia tietoja tai lisätä tietokannan tallennustilaa.
  3. Tarkista palvelinohjelmiston konfigurointi: Joskus tietyt konfigurointiasetukset voivat aiheuttaa sen, että palvelimella ei ole riittävästi tallennustilaa. Tarkista palvelinohjelmiston konfigurointitiedostoista, että kaikki asetukset ovat oikein ja että muistia on varattu riittävästi.
  4. Tarkista kiintiörajat: Joissakin tapauksissa tilakoodi 507 Insufficient Storage voi tulla esiin, kun palvelimen kiintiörajat on saavutettu. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos hosting-palveluntarjoajasi on asettanut tietyt rajat tallennustilalle tai tiedonsiirrolle. Ota yhteyttä hosting-palveluntarjoajaan tarkistaaksesi, onko näin, ja kysy keinoista, joilla rajoja voidaan kasvattaa.
  5. Tehokkaampi tallennustilan käyttö: Tarkista, miten voit käyttää käytettävissä olevaa tallennustilaa tehokkaammin. Voit esimerkiksi poistaa käyttämättömiä tiedostoja, pakata tiedostoja tai optimoida tietokannan tilan säästämiseksi. Tehokas muistin käyttö voi auttaa estämään tilakoodin 507 Insufficient Storage toistumisen.

On tärkeää huomata, että tarkat vaiheet HTTP-tilakoodin 507 Insufficient Storage korjaamiseksi voivat vaihdella palvelinkokoonpanon ja käytettyjen tekniikoiden mukaan. On suositeltavaa tutustua palvelinohjelmiston dokumentaatioon tai ottaa yhteyttä hosting-palveluntarjoajan tekniseen tukeen saadaksesi tarkempia, omaan tilanteeseesi räätälöityjä ohjeita.

Mitä?

Miten luoda oma virhesivu tilakoodille 507?

Oman 507 Insufficient Storage-virhesivun luominen on suhteellisen helppoa sekä Apache- että NGINX-verkkopalvelimilla.

Apache Webserver

Verkkopalvelin "Apache" on yksi Internetin yleisimmistä verkkopalvelimista. Jotta voit luoda oman 507 Insufficient Storage-virhesivun "Apachessa", seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: .htaccess
ErrorDocument 507 /errors/507.html

NGINX Webserver

Samanlainen kuin verkkopalvelin "Apache", "NGINX" on myös laajalti käytössä Internetissä. Jotta voit luoda oman 507 Insufficient Storage-virhesivun "NGINX"-palvelimessa, seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: sites-enabled/default
error_page 507 /507.html;
location = /507.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Selainyhteensopivuus 507-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusInsufficientStorage
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
:insufficient_storage

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 507

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub