400-499

Client error responses

HTTP-tilakoodit välillä 400-499 ovat asiakkaan virhekoodeja. Palvelin käyttää niitä ilmoittaakseen asiakkaalle, että pyyntö epäonnistui asiakkaan tekemän virheen vuoksi. Pyyntö itsessään oli virheellinen tai asiakkaalla ei ollut tarvittavia oikeuksia käyttää pyydettyä resurssia. Verkkosovellukset ja sovellusrajapinnat käyttävät niitä usein ilmoittamaan ongelmista pyynnön käsittelyssä. On tärkeää huomata, että jotkin näistä koodeista voivat myös auttaa asiakasta diagnosoimaan ja korjaamaan virheen. Esimerkiksi 400-koodi osoittaa, että asiakkaan pyyntö on virheellinen, ja se voi auttaa asiakasta määrittämään virheen syyn. Koodi 401 osoittaa asiakkaalle, että pyydetyn resurssin käyttäminen edellyttää todennusta, kun taas koodi 403 osoittaa, että asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää resurssia.

<400/> Bad Request

Pyyntö on virheellinen
Virallinen Alatilakoodit

<401/> Unauthorized

Pyyntö oli luvaton
Virallinen Alatilakoodit

<402/> Payment Required

maksu on suoritettava
Virallinen

<403/> Forbidden

Tämä pyyntö ei ole sallittu
Virallinen Alatilakoodit

<404/> Not Found

Verkkopalvelin ei löytänyt pyydettyä resurssia
Virallinen Alatilakoodit

<405/> Method Not Allowed

Pyynnössä käytetty menetelmä ei ole sallittu
Virallinen Alatilakoodit

<406/> Not Acceptable

Käyttäjäagentilla ei ole hyväksyttyä esitystä
Virallinen Alatilakoodit

<407/> Proxy Authentication Required

Tunnistautuminen välityspalvelimella vaaditaan
Virallinen

<408/> Request Timeout

Pyyntöä varten varattu aika on kulunut umpeen
Virallinen

<409/> Conflict

Ressoucen nykytilanne oli ristiriitainen.
Virallinen

<410/> Gone

Resurssi ei ole enää pysyvästi saatavilla ja se on luultavasti poistettu.
Virallinen

<411/> Length Required

Pyyntöä ei käsitelty, koska odotettiin sisällön pituutta.
Virallinen

<412/> Precondition Failed

Edellytykset eivät olleet tyydyttävät, pyyntö ei onnistunut.
Virallinen Alatilakoodit

<413/> Payload Too Large

Hyötykuorma on liian suuri palvelimelle
Virallinen

<414/> URI Too Long

URL-osoite on liian pitkä, palvelin ei ole valmis arvioimaan sitä.
Virallinen

<415/> Unsupported Media Type

Hyötykuorman formaatti ei ole käytettävissä resoucessa.
Virallinen

<416/> Range Not Satisfiable

Pyydettyjä alueita ei voida tarjota
Virallinen

<417/> Expectation Failed

Odotukset eivät täyttyneet
Virallinen

<418/> I'm a teapot

Kahvia ei voitu valmistaa teekannulla.
Virallinen

<421/> Misdirected Request

Pyyntö oli suunnattu väärin
Virallinen

<422/> Unprocessable Content

Pyyntöä ei voitu käsitellä semanttisen virheen vuoksi.
Virallinen

<423/> Locked

Resurssi on lukittu
Virallinen

<424/> Failed Dependency

Välttämätöntä riippuvuutta ei ole
Virallinen

<425/> Too Early

Palvelin ei halua käsitellä pyyntöä vielä
Virallinen

<426/> Upgrade Required

Protokollaa on päivitettävä
Virallinen

<428/> Precondition Required

Pyynnön käsittelyyn tarvitaan ennakkoehto
Virallinen

<429/> Too Many Requests

Palvelin on vastaanottanut liikaa pyyntöjä
Virallinen

<431/> Request Header Fields Too Large

Pyyntöotsikko on liian suuri
Virallinen

<440/> Login Time-out

asiakkaan HTTP-istunto on vanhentunut ja hänen on kirjauduttava uudelleen sisään.
Epävirallinen (Microsoft Internet Information Services)

<444/> No Response

Käytetään sisäisesti ohjeistamaan palvelinta olemaan palauttamatta mitään tietoja asiakkaalle ja sulkemaan yhteys välittömästi.
Epävirallinen (nginx)

<449/> Retry With

Tilakoodi osoittaa, että pyyntöä ei voida täyttää, koska asiakas ei ole antanut riittävästi tietoja.
Epävirallinen (Microsoft Internet Information Services)

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Pyyntö on hylätty oikeudellisista syistä
Virallinen

<451/> Redirect

Käyttäjän postilaatikkoa ei ole saavutettu.
Epävirallinen (Microsoft Internet Information Services)

<494/> Request header too large

Asiakas on joko lähettänyt liian suuren HTTP-pyynnön tai lähetetyt HTTP-otsikot ovat liian pitkiä.
Epävirallinen (nginx)

<495/> SSL Certificate Error

Asiakasvarmenteen tarkistuksessa tapahtui virhe
Epävirallinen (nginx)

<496/> SSL Certificate Required

Pyyntö, joka ei sisällä SSL-sertifikaattia, vaikka sellainen vaaditaan.
Epävirallinen (nginx)

<497/> HTTP Request Sent to HTTPS Port

HTTPS-porttiin lähetettiin tavallinen HTTP-pyyntö.
Epävirallinen (nginx)

<499/> Client Closed Request

asiakas sulki pyynnön ennen kuin palvelin pystyi lähettämään vastauksen.
Epävirallinen (nginx)