499

Client Closed Request

Epävirallinen (nginx)
asiakas sulki pyynnön ennen kuin palvelin pystyi lähettämään vastauksen.

Yleinen selitys 499-tilakoodista

HTTP-tilakoodi 499 Client Closed Request on epävirallinen tilakoodi, jota käytetään erityisesti nginx-verkkopalvelimella. Se esiintyy, kun asiakas (eli selain tai jokin muu asiakasohjelma) katkaisee yhteyden palvelimeen ennen kuin palvelin on pystynyt käsittelemään pyynnön kokonaan ja lähettämään vastauksen. Tämä voi tapahtua eri syistä, esimerkiksi jos käyttäjä peruuttaa pyynnön lataamalla sivun uudelleen tai klikkaamalla toista linkkiä ennen kuin palvelin on vastannut. Syynä voivat olla myös verkko-ongelmat tai asiakkaan aikakatkaisut. Koska kyseessä on epävirallinen tilakoodi, se ei ole osa HTTP-standardiprotokollaa vaan nginxin erityinen toteutus tällaisten tapahtumien merkitsemistä varten.

HTTP-tilakoodin 499 määrittely

keskeneräinen työ

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 499 Client Closed Request on määritelty 499:n HTTP NGINX kohdassa HTTP NGINX.

Kuinka heittää 499-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 499 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 499

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 499 Client Closed Request) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 499 Client Closed Request
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Tila: 499 Client Closed Request
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 499 Client Closed Request

Miten ratkaisen 499-tilakoodiin liittyvän ongelman?

HTTP-tilakoodi 499 Client Closed Request on epävirallinen tilakoodi, jota verkkopalvelin nginx käyttää, ja se ilmoittaa, että asiakas on peruuttanut yhteyden ennen kuin palvelin on voinut käsitellä pyynnön kokonaan. Ilmiö voi johtua useista syistä, jotka voivat olla sekä asiakkaan että palvelimen puolella.

Mahdolliset syyt:

  • Käyttäjän toiminta: Käyttäjä peruuttaa pyynnön lataamalla sivun uudelleen, siirtymällä toiselle sivulle tai sulkemalla selaimen, ennen kuin palvelin ehtii vastata.
  • Aikakatkaisu asiakkaan puolella: Asiakas lähettää pyynnön ja odottaa vastausta tietyn ajan. Jos palvelin ei vastaa tämän ajan kuluessa, asiakas peruuttaa pyynnön.
  • Verkko-ongelmat: Epävakaat verkkoyhteydet tai viat voivat aiheuttaa asiakkaan ja palvelimen välisen yhteyden katkeamisen.
  • Palvelimen ylikuormitus: Palvelimen suuri käyttöaste voi lisätä pyyntöjen käsittelyaikaa, mikä puolestaan voi johtaa aikakatkaisuihin asiakkaan puolella.

Ratkaisut:

  • Palvelimen suorituskyvyn optimointi: Palvelimen kokoonpanon ja laitteiston parantaminen voi auttaa lyhentämään vastausaikoja. Tähän kuuluu palvelinresurssien skaalaus, sisällön välimuistiin tallentaminen ja tietokantakyselyjen optimointi.
  • Asiakkaan aikakatkaisun säätäminen: Laajentamalla aikakatkaisuarvoja asiakaspuolella palvelimelle voidaan antaa enemmän aikaa vastata pyyntöihin, mikä vähentää 499 Client Closed Request-virheen riskiä.
  • Verkkoyhteyden vakauttaminen: Asiakkaan ja palvelimen välisen verkkoinfrastruktuurin tarkistaminen ja parantaminen voi auttaa minimoimaan yhteyden katkeamiset.
  • Valvonta ja kirjaaminen: Valvonta- ja kirjaustyökalujen käyttöönotto voi auttaa tunnistamaan 499 Client Closed Request-virheiden syyt. Palvelinlokeja analysoimalla voidaan paljastaa pullonkaulat tai virhelähteet ja ratkaista ne.

On tärkeää huomata, että 499 Client Closed Request-tilakoodi on nginx-kohtainen, ja se vaatii siksi erityiskäsittelyä, joka on räätälöity kulloisenkin palvelinympäristön ja verkkosovelluksen erityisvaatimusten mukaan. Tiivis yhteistyö web-kehittäjien, verkonvalvojien ja palvelimen ylläpitäjien välillä on ratkaisevan tärkeää, jotta ongelmaan voidaan löytää tehokas ratkaisu ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Selainyhteensopivuus 499-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub