299

Miscellaneous Persistent Warning

Virallinen Deprecated
Muutos sisällön koodauksessa, mediatyypissä tai vastaavassa, mikä viittaa pysyvään varoitukseen.

HTTP-tilakoodin 299 määrittely

Varoitusteksti voi sisältää mielivaltaisia tietoja, jotka esitetään ihmiskäyttäjälle tai jotka kirjataan lokiin. Järjestelmä, joka saa tämän varoituksen, EI SAA ryhtyä mihinkään automaattisiin toimiin.

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 299 Miscellaneous Persistent Warning on määritelty 5.5.7:n RFC7234 kohdassa RFC7234.

HTTP-protokolla

keskeneräinen työ

Kuinka heittää 299-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 299 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(299) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 299

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 299 Miscellaneous Persistent Warning) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 299 Miscellaneous Persistent Warning
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=299
Tila: 299 Miscellaneous Persistent Warning
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 299 Miscellaneous Persistent Warning

Selainyhteensopivuus 299-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 299

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub