206

Partial Content

Virallinen
resurssin pyydetty osa on lähetetty. Pyyntö onnistui.

HTTP-tilakoodin 206 määrittely

Tilakoodi 206 Partial Content ilmaisee, että palvelin täyttää onnistuneesti kohderesurssia koskevan vaihteluvälipyynnön siirtämällä yhden tai useamman valitun esityksen osan, jotka vastaavat pyynnön Range-otsakekentässä (kohta 3.1) löydettyjä tyydyttäviä vaihteluvälejä.

Jos siirretään vain yksi osa, palvelimen, joka tuottaa vastauksen 206 Partial Content, ON luotava Content-Range-otsakekenttä, joka kuvaa, mikä valitun esityksen vaihteluväli on mukana, ja hyötykuorma, joka koostuu vaihteluvälistä. Esimerkiksi:

HTTP/1.1 206 Partial Content Osittainen sisältö
Date:
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
Content-Range: bytes 21010-47021/47022
Content-Length: 26012
Content-Type: image/gif

... 26012 tavua osittaista kuvatietoa ...

Jos siirretään useita osia, 206 Partial Content-vastauksen tuottavan palvelimen PITÄÄ luoda "multipart/byteranges"-hyötykuorma, kuten liitteessä A on määritelty, ja Content-Type-otsikkokenttä, joka sisältää multipart/byteranges-mediatyypin ja sen vaaditun rajaparametrin. Jotta vältettäisiin sekaannukset yksiosaisten vastausten kanssa, palvelin EI SAA luoda Content-Range-otsikkokenttää moniosaisten vastausten HTTP-otsikko-osassa (tämä kenttä lähetetään sen sijaan jokaisessa osassa).

Palvelimen PITÄÄ luoda moniosaisen vastauksen jokaisen runko-osan otsikkoalueelle Content-Range-otsakekenttä, joka vastaa kyseiseen runko-osaan sisältyvää aluetta. Jos valitulla esityksellä olisi ollut Content-Type-otsikkokenttä 200 (OK) -vastauksessa, palvelimen PITÄÄ luoda sama Content-Type-kenttä kunkin runko-osan otsikkoalueelle.

Esimerkiksi:
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
Content-Length: 1741
Content-Type: multipart/byteranges; boundary=THIS_STRING_SEPARATES


--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 500-999/8000


...ensimmäinen alue...
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: tavut 7000-7999/8000


....toinen alue
--THIS_STRING_SEPARATES--

Kun pyydetään useita alueita, palvelin VOI yhdistää kaikki alueet, jotka ovat päällekkäisiä tai joiden välissä on aukko, joka on pienempi kuin useiden osien lähettämisestä aiheutuva yleiskustannus, riippumatta siitä, missä järjestyksessä vastaava tavualueen spesifikaatio esiintyi vastaanotetussa Range-otsikkokentässä. Koska multipart/byteranges-nimikkeen hyötykuorman osien välinen yleiskustannus on tyypillisesti noin 80 tavua riippuen valitun esityksen mediatyypistä ja valitusta rajaparametrin pituudesta, voi olla tehottomampaa siirtää monta pientä toisistaan erillistä osaa kuin siirtää koko valittu esitys.

Palvelin EI SAA luoda moniosaisia vastauksia yksittäistä aluetta koskevaan pyyntöön, koska asiakas, joka ei pyydä useita osia, ei ehkä tue moniosaisia vastauksia. Palvelin VOI kuitenkin luoda multipart/byteranges-hyötykuorman, jossa on vain yksi runko-osa, jos pyydettiin useita alueita ja vain yksi alue todettiin tyydyttäväksi tai vain yksi alue jäi jäljelle yhdistämisen jälkeen. Asiakas, joka ei pysty käsittelemään multipart/byteranges-vastausta, EI SAA luoda pyyntöä, jossa pyydetään useita alueita.

Kun moniosaisen vastauksen hyötykuorma luodaan, palvelimen PITÄÄ lähettää osat samassa järjestyksessä kuin vastaava tavu-alue-spesifikaatio esiintyi vastaanotetussa Range-otsakekentässä, lukuun ottamatta niitä alueita, joita ei pidetty tyydyttävinä tai jotka yhdistettiin muihin alueisiin. Asiakkaan, joka vastaanottaa moniosaisen vastauksen, PITÄÄ tarkastaa kussakin runko-osassa oleva Content-Range-otsakekenttä määrittääkseen, mikä alue sisältyy kyseiseen runko-osaan; asiakas ei voi luottaa siihen, että se saa samat alueet kuin mitä se pyysi tai samassa järjestyksessä kuin mitä se pyysi. Kun vastaus 206 Partial Content tuotetaan, palvelimen PITÄÄ tuottaa seuraavat otsikkokentät edellä vaadittujen lisäksi, jos kenttä

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 206 Partial Content on määritelty 4.1:n RFC7233 kohdassa RFC7233.

Kuinka heittää 206-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 206 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(206) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 206

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 206 Partial Content) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 206 Partial Content
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=206
Tila: 206 Partial Content
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 206 Partial Content

Selainyhteensopivuus 206-tilakoodin kanssa

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusPartialContent
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
:partial_content

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 206

Blogiartikkelit

SEO ja HTTP-tilakoodit: Kokonaisvaltainen analyysi

Sivuston optimointi hakukoneita varten (SEO) on monimutkainen tehtävä. Yksi usein huomiotta jätetyistä mutta hyvän sijoituksen kannalta ratkaisevista seikoista ovat HTTP-tilakoodit. Nämä pienet, ko...

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub