HTTP-menetelmä

HTTP-menetelmä

HTTP-tilakoodit ja -menetelmät ovat Internetin ekosysteemin keskeisiä osia, ja ne muodostavat verkkopalvelimien ja asiakkaiden välisen viestinnän selkärangan. Jokainen, joka on joskus vieraillut verkkosivustolla, on ollut vuorovaikutuksessa näiden mekanismien kanssa, usein huomaamattaan. Kun esimerkiksi sivua ei löydy, tulee vastaan tuttu tilakoodi "404 Not Found". Tällöin käy selväksi, miten läheisesti verkkokokemuksemme liittyvät näihin koodeihin. Verkkoliikenteen monimutkaisessa koreografiassa HTTP-menetelmät toimivat suunnannäyttäjinä, jotka osoittavat, mitä toimia pitäisi suorittaa, kun taas HTTP-statuskoodit ilmoittavat meille näiden toimien onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Tämä kaksoisjärjestelmä selventää ja tehostaa verkkoliikennettä, minkä ansiosta verkkosivustot ja verkkosovellukset voivat toimia sujuvasti vuorovaikutuksessa monenlaisten laitteiden ja käyttäjien kanssa. Kyseessä on kieli, joka pysyy useimmiten näkymättömissä, mutta jolla on keskeinen rooli meitä ympäröivässä digitaalisessa maailmassa.

#GET

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän GET asiakirjan RFC 7231 kohdassa 4.3.1.

#HEAD

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän HEAD asiakirjan RFC 7231 kohdassa 4.3.2.

#POST

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän POST asiakirjan RFC 7231 kohdassa 4.3.3.

#PUT

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän PUT asiakirjan RFC 7231 kohdassa 4.3.4.

#DELETE

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän DELETE asiakirjan RFC 7231 kohdassa 4.3.5.

#CONNECT

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän CONNECT asiakirjan RFC 7231 kohdassa 4.3.6.

#OPTIONS

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän OPTIONS asiakirjan RFC 7231 kohdassa 4.3.7.

#TRACE

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän TRACE asiakirjan RFC 7231 kohdassa 4.3.8.

#PROPFIND

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän PROPFIND asiakirjan RFC 4918 kohdassa 9.1.

#PROPPATCH

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän PROPPATCH asiakirjan RFC 4918 kohdassa 9.2.

#MKCOL

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän MKCOL asiakirjan RFC 4918 kohdassa 9.3.

#COPY

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän COPY asiakirjan RFC 4918 kohdassa 9.8.

#MOVE

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän MOVE asiakirjan RFC 4918 kohdassa 9.9.

#LOCK

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän LOCK asiakirjan RFC 4918 kohdassa 9.10.

#UNLOCK

IETF (Internet Engineering Task Force) ja W3C (World Wide Web Consortium) ovat määritelleet HTTP-menetelmän UNLOCK asiakirjan RFC 4918 kohdassa 9.11.

HTTP-menetelmäCacheableIdempotentSafeRequest has payload bodyResponse has payload body
GETYesYesYesValinnainenYes
HEADYesYesYesValinnainenEi
POSTYesEiEiYesYes
PUTEiYesEiYesYes
DELETEEiYesEiValinnainenYes
CONNECTEiEiEiValinnainenYes
OPTIONSEiYesYesValinnainenYes
TRACEEiYesYesEiYes