226

IM Used

Virallinen
palvelin on täyttänyt resurssia koskevan pyynnön, ja vastaus on esitys yhteen tai useampaan nykyiseen instanssiin sovelletun instanssin manipuloinnin tuloksesta.

HTTP-tilakoodin 226 määrittely

Palvelin on täyttänyt resurssia koskevan GET-pyynnön, ja vastaus on esitys yhteen tai useampaan nykyiseen instanssiin sovelletun instanssin manipuloinnin tuloksesta. Varsinainen nykyinen instanssi ei välttämättä ole saatavilla muuten kuin yhdistämällä tämä vastaus muihin aiempiin tai tuleviin vastauksiin, jotka ovat tarpeen tietyn instanssimanipulaation (-manipulaatioiden) kannalta. Jos näin on, tuloksena olevan instanssin otsikot ovat tulosta status-226 IM Used-vastauksen ja muiden instanssien otsikoiden yhdistämisestä HTTP/1.1-määrittelyn [10] kohdan 13.5.3 sääntöjen mukaisesti.

Pyynnön PITÄÄ sisältää A-IM-otsikkokenttä, jossa luetellaan vähintään yksi instanssimanipulaatio. Vastauksen PITÄÄ sisältää Etag-otsakekenttä, joka antaa nykyisen instanssin entiteettitunnisteen.

Välimuisti VOI tallentaa vastauksen, jonka tilakoodi on 226 IM Used, ja sitä VOI käyttää vastauksena seuraavaan pyyntöön http:n vanhenemismekanismin ja mahdollisten Cache-Control-otsakkeiden sekä kohdan 10.6 vaatimusten mukaisesti.

Välimuisti VOI käyttää vastausta, jonka tilakoodi on 226 IM Used, yhdessä perusinstanssin välimuistitietueen kanssa nykyisen instanssin välimuistitietueen luomiseen.

Välimuisti voi käyttää nykyistä instanssin välimuistitietuetta.

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 226 IM Used on määritelty 10.4.1:n RFC3229 kohdassa RFC3229.

HTTP-protokolla

keskeneräinen työ

Kuinka heittää 226-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 226 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(226) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 226

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 226 IM Used) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 226 IM Used
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=226
Tila: 226 IM Used
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 226 IM Used

Selainyhteensopivuus 226-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusIMUsed
Response::HTTP_IM_USED
:im_used

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 226

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub