203

Non-Authoritative Information

Virallinen
Metatietojen antamiseen käytettiin välimuistiin tallennettua kopiota. Tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.

HTTP-tilakoodin 203 määrittely

Tilakoodi 203 Non-Authoritative Information osoittaa, että pyyntö onnistui, mutta mukana oleva hyötykuorma on muunnettu alkuperäisen palvelimen 200 (OK) -vastauksesta muunnosvälityspalvelimen toimesta ([RFC7230], kohta 5.7.2). Tämän tilakoodin avulla välityspalvelin voi ilmoittaa vastaanottajille, kun muunnosta on sovellettu, koska tämä tieto voi vaikuttaa myöhempiin sisältöä koskeviin päätöksiin. Esimerkiksi sisällön tulevia välimuistin validointipyyntöjä voidaan soveltaa vain samaa pyyntöreittiä pitkin (samojen välittäjien kautta).

Vastaus 203 Non-Authoritative Information on samanlainen kuin varoituskoodi 214 Transformation Applied ([RFC7234], kohta 5.5), jonka etuna on, että sitä voidaan soveltaa vastauksiin, joilla on mikä tahansa tilakoodi.

Vastaus 203 Non-Authoritative Information on oletusarvoisesti välimuistissa; eli ellei menetelmämäärittelyssä tai nimenomaisissa välimuistiin tallentamisen ohjauksissa toisin mainita (ks. [RFC7234], kohta 4.2.2).

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 203 Non-Authoritative Information on määritelty 6.3.4:n RFC7231 kohdassa RFC7231.

Kuinka heittää 203-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 203 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(203) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 203

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 203 Non-Authoritative Information) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 203 Non-Authoritative Information
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=203
Tila: 203 Non-Authoritative Information
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 203 Non-Authoritative Information

Selainyhteensopivuus 203-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusNonAuthoritativeInfo
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
:non_authoritative_information

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 203

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub