103

Early Hints

Virallinen
Palvelin valmistelee vastauksen

Yleinen selitys 103-tilakoodista

Kuvittele, että menet ravintolaan ja tilaat ruokalistan. Sen sijaan, että odottaisit koko ruokalistan tarjoilua kerralla, tarjoilija antaa sinulle jo alkupalan, kun loput ruoasta valmistuu. Näin voit aloittaa syömisen jo sen sijaan, että odottaisit jouten.

Tilakoodi 103 Early Hints Early Hints toimii samalla tavalla. Kun palvelin saa selaimeltasi pyynnön ladata verkkosivun, voi joskus kestää jonkin aikaa koota kaikki tarvitsemansa tiedot. Sen sijaan, että selaimesi joutuisi odottamaan, palvelin voi käyttää 103 Early Hints-koodia antaakseen "varhaisia vihjeitä" pian ladattavista resursseista. Tämä tarkoittaa, että selain voi aloittaa tiettyjen sivun osien, kuten tyylilomakkeiden tai skriptien, lataamisen jo ennen kuin palvelimen koko vastaus on valmis.

Tällaisen viestinnän ansiosta verkkosivun kokonaislatausaika on tehokkaampi ja nopeampi, koska selain ja palvelin työskentelevät samaan aikaan eivätkä yksi toisensa jälkeen. Aivan kuin ne työskentelisivät tiiminä esittääkseen tiedot sinulle mahdollisimman nopeasti.

Siten 103 Early Hints Early Hints -tilakoodi on työkalu, joka auttaa parantamaan internetin nopeutta ja tehokkuutta. Vaikka se ei ehkä ole yhtä tunnettu kuin muut koodit, sillä on silti tärkeä rooli siinä, että verkko on nopeampi ja sujuvampi kokemus meille kaikille.

HTTP-tilakoodin 103 määrittely

Palvelin voi lähettää HTTP-103 Early Hints-tietovastauksen, kun se vielä valmistelee vastausta, ja antaa vihjeitä resursseista, jotka palvelimen odotetaan linkittävän lopullisessa vastauksessa. Näin selain voi aloittaa resurssien esilataamisen jo ennen kuin palvelin on valmistellut ja lähettänyt lopullisen vastauksen. Early Hint Response on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi Link-otsikon kanssa, joka määrittää ladattavat resurssit. Se voi sisältää myös Content-Security-Policy-otsikon, joka otetaan käyttöön, kun Early Hint -vihjettä käsitellään. Palvelin voi lähettää useita 103 Early Hints-vastauksia esimerkiksi uudelleenohjauksen jälkeen. Selaimet käsittelevät vain varhaisen huomautuksen ensimmäisen vastauksen, ja tämä vastaus on hylättävä, jos pyyntö johtaa ristiinlähetykseen. Varhaisen vihjeen esiladatut resurssit liitetään käytännössä asiakirjan head-elementtiin ja sen jälkeen lopullisessa vastauksessa ladattavat resurssit.

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 103 Early Hints on määritelty 2:n RFC8297 kohdassa RFC8297.

HTTP-protokolla

Experimental

Kuinka heittää 103-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 103 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(103) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 103

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 103 Early Hints) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 103 Early Hints
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=103
Tila: 103 Early Hints
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 103 Early Hints

Selainyhteensopivuus 103-tilakoodin kanssa

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera No
Safari No
Chrome Android Yes
Firefox for Android no data
Opera Android No
Safari on iOS No
Internet no data
WebView Android no data

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusEarlyHints
Response::HTTP_EARLY_HINTS
:early_hints

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 103

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub