HTTP-STATUSCODE.COM

Kotisivu

HTTP-tilakoodit ovat olennainen osa Internetiä, ja niitä käytetään kuvaamaan verkkopalvelimille tehtyjen pyyntöjen tuloksia. Tilakoodeja on kaikkiaan viisi eri luokkaa, joista jokaisella on oma merkityksensä. Verkkosivuiltamme löydät kattavan luettelon kaikista HTTP-tilakoodeista sekä yksityiskohtaiset selitykset kustakin luokasta.

Blogimme HTTP-tilakoodeista

HTTP-tilakoodeja käsittelevässä blogissamme tarkastellaan perusteellisesti eri koodien merkitystä ja käyttöä internetliikenteessä. Yleisistä 404-virheistä uudelleenohjauksiin ja palvelinvirheisiin, opi, miten ne toimivat ja miten käsitellä niitä, jotta voit parantaa verkkosivustosi suorituskykyä ja optimoida käyttäjäkokemuksen. Tutustu parhaisiin käytäntöihin, tapaustutkimuksiin ja hyödyllisiin vinkkeihin mahdollisten ongelmien välttämiseksi ja verkkosivustosi täyden potentiaalin hyödyntämiseksi.

Suojaus hyökkäyksiä vastaan WordPressin xmlrpc.php-tiedoston kautta

Luku 1: Mikä on xmlrpc.php-tiedosto ja mistä se löytyy?Xmlrpc.php-tiedosto on tärkeä osa WordPressiä, yhtä maailman johtavista sisällönhallintajärjestelmistä (CMS) verkkosivustojen luomiseen ja hal...

Välimuistitallennus ja HTTP-tilakoodit: Verkon suorituskyvyn optimointi älykkään välimuistitallennuksen avulla

Webin suorituskyky ja siitä johtuva käyttäjäkokemus ovat keskeisiä tekijöitä minkä tahansa verkkosivuston menestyksen kannalta. Merkittävä suorituskykyyn vaikuttava tekijä on HTTP-tilakoodit, erity...

Mikä on HTTP-pyyntö - Syvällinen näkemys

HTTP eli Hypertext Transfer Protocol on internetin selkäranka. Se on standardimekanismi, jonka kautta verkkoselaimet pyytävät tietoa verkkopalvelimilta ja saavat tämän tiedon. Mutta mitä tarkalleen...

HTTP-tilakoodilokit: askel kohti verkkoläsnäolon optimointia

Digitaalisesti dominoivassa maailmassa, jossa verkkosivustot toimivat yhä enemmän brändien, yritysten ja yksilöiden pääasiallisena käyntikorttina, pienillä virheillä voi olla vakavia seurauksia. Vä...

Lisää blogiartikkeleita löydät täältä

Kaikki tilakoodit yhdellä silmäyksellä

<1XX/> Informational responses

HTTP-tilakoodit välillä 100-199 ovat informatiivisia koodeja. Palvelin käyttää niitä kertoakseen asiakkaalle, että pyyntö on vastaanotettu ja että lisätietoja seuraa.

<100/> Continue

Asiakas voi jatkaa pyyntöä
Virallinen

<101/> Switching Protocols

Siirtoprotokollaa muutetaan asiakkaan pyynnöstä.
Virallinen

<102/> Processing

aikaa vievä pyyntö käsitellään
Virallinen Deprecated

<103/> Early Hints

Palvelin valmistelee vastauksen
Virallinen

<110/> Response is Stale

välimuistin antama vastaus on vanhentunut.
Virallinen Deprecated

<111/> Revalidation Failed

välimuisti ei pystynyt vahvistamaan vastausta, koska alkuperäistä palvelinta ei tavoitettu.
Virallinen Deprecated

<112/> Disconnected Operation

välimuisti on tarkoituksellisesti erotettu muusta verkosta.
Virallinen Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

välimuisti on heuristisesti valinnut tuoreusajaksi yli 24 tuntia ja vastauksen ikä on yli 24 tuntia.
Virallinen Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Mikä tahansa epäspesifinen varoitus
Virallinen Deprecated

<2XX/> Successful responses

HTTP-tilakoodit välillä 200-299 ovat onnistumiskoodeja. Palvelin käyttää niitä kertoakseen asiakkaalle, että pyyntö onnistui ja että pyydetyt tiedot sisältyvät vastaukseen.

<200/> OK

Pyyntö onnistui
Virallinen

<201/> Created

Uusi resurssi luotiin pyynnön mukaisesti
Virallinen

<202/> Accepted

Lähetetty pyyntö on hyväksytty, mutta sitä ei ole vielä käsitelty.
Virallinen

<203/> Non-Authoritative Information

Metatietojen antamiseen käytettiin välimuistiin tallennettua kopiota. Tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Virallinen

<204/> No Content

pyyntöön ei liity sisältöä
Virallinen

<205/> Reset Content

asiakkaan on palautettava asiakirja alkuperäiseen tilaansa. Pyyntö onnistui
Virallinen

<206/> Partial Content

resurssin pyydetty osa on lähetetty. Pyyntö onnistui.
Virallinen

<207/> Multi-Status

XML-asiakirjan avulla voidaan välittää useita tilakoodeja suoritetusta operaatiosta riippumatta.
Virallinen

<208/> Already Reported

WebDAV-istunnon jäsenet on jo nimetty, joten heitä ei nimitetä uudelleen.
Virallinen

<214/> Transformation Applied

sisällön koodauksen, mediatyypin tai vastaavan muutos
Virallinen Deprecated

<226/> IM Used

palvelin on täyttänyt resurssia koskevan pyynnön, ja vastaus on esitys yhteen tai useampaan nykyiseen instanssiin sovelletun instanssin manipuloinnin tuloksesta.
Virallinen

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Muutos sisällön koodauksessa, mediatyypissä tai vastaavassa, mikä viittaa pysyvään varoitukseen.
Virallinen Deprecated

<3XX/> Redirection messages

HTTP-tilakoodit välillä 300-399 ovat uudelleenohjauskoodeja. Palvelin käyttää niitä kertoakseen asiakkaalle, että pyydetty resurssi on saatavilla eri URL-osoitteessa ja että asiakkaan tulisi ohjata uudelleen kyseiseen URL-osoitteeseen.

<300/> Multiple Choices

Käytettävissä on useita erilaisia resursseja
Virallinen

<301/> Moved Permanently

URL-osoite on muuttunut, seuraavissa pyynnöissä on käytettävä tätä.
Virallinen

<302/> Found

resurssi on tilapäisesti saatavilla uudella URL-osoitteella.
Virallinen

<303/> See Other

uudelleenohjaukset eivät osoita itse pyydettyyn resurssiin, vaan toiselle sivulle.
Virallinen

<304/> Not Modified

Resurssia ei tarvitse lähettää uudelleen, koska mitään muutosta ei ole tapahtunut.
Virallinen

<305/> Use Proxy

Resurssi on käytettävissä vain välityspalvelimen kautta.
Virallinen Deprecated

<306/> Switch Proxy

Resurssia voi käyttää vain tietyn välityspalvelimen kautta.
Virallinen Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Resurssi on tilapäisesti saatavilla uudella URL-osoitteella. Uuden kutsun on perustuttava samaan metodiin.
Virallinen

<308/> Permanent Redirect

Resurssi on käytettävissä ikuisesti uudella URL-osoitteella. Kaikki tulevat pyynnöt on tehtävä uuden URL-osoitteen kautta.
Virallinen

<4XX/> Client error responses

HTTP-tilakoodit välillä 400-499 ovat asiakkaan virhekoodeja. Palvelin käyttää niitä ilmoittaakseen asiakkaalle, että pyyntö epäonnistui asiakkaan tekemän virheen vuoksi.

<400/> Bad Request

Pyyntö on virheellinen
Virallinen

<401/> Unauthorized

Pyyntö oli luvaton
Virallinen

<402/> Payment Required

maksu on suoritettava
Virallinen

<403/> Forbidden

Tämä pyyntö ei ole sallittu
Virallinen

<404/> Not Found

Verkkopalvelin ei löytänyt pyydettyä resurssia
Virallinen

<405/> Method Not Allowed

Pyynnössä käytetty menetelmä ei ole sallittu
Virallinen

<406/> Not Acceptable

Käyttäjäagentilla ei ole hyväksyttyä esitystä
Virallinen

<407/> Proxy Authentication Required

Tunnistautuminen välityspalvelimella vaaditaan
Virallinen

<408/> Request Timeout

Pyyntöä varten varattu aika on kulunut umpeen
Virallinen

<409/> Conflict

Ressoucen nykytilanne oli ristiriitainen.
Virallinen

<410/> Gone

Resurssi ei ole enää pysyvästi saatavilla ja se on luultavasti poistettu.
Virallinen

<411/> Length Required

Pyyntöä ei käsitelty, koska odotettiin sisällön pituutta.
Virallinen

<412/> Precondition Failed

Edellytykset eivät olleet tyydyttävät, pyyntö ei onnistunut.
Virallinen

<413/> Payload Too Large

Hyötykuorma on liian suuri palvelimelle
Virallinen

<414/> URI Too Long

URL-osoite on liian pitkä, palvelin ei ole valmis arvioimaan sitä.
Virallinen

<415/> Unsupported Media Type

Hyötykuorman formaatti ei ole käytettävissä resoucessa.
Virallinen

<416/> Range Not Satisfiable

Pyydettyjä alueita ei voida tarjota
Virallinen

<417/> Expectation Failed

Odotukset eivät täyttyneet
Virallinen

<418/> I'm a teapot

Kahvia ei voitu valmistaa teekannulla.
Virallinen

<421/> Misdirected Request

Pyyntö oli suunnattu väärin
Virallinen

<422/> Unprocessable Content

Pyyntöä ei voitu käsitellä semanttisen virheen vuoksi.
Virallinen

<423/> Locked

Resurssi on lukittu
Virallinen

<424/> Failed Dependency

Välttämätöntä riippuvuutta ei ole
Virallinen

<425/> Too Early

Palvelin ei halua käsitellä pyyntöä vielä
Virallinen

<426/> Upgrade Required

Protokollaa on päivitettävä
Virallinen

<428/> Precondition Required

Pyynnön käsittelyyn tarvitaan ennakkoehto
Virallinen

<429/> Too Many Requests

Palvelin on vastaanottanut liikaa pyyntöjä
Virallinen

<431/> Request Header Fields Too Large

Pyyntöotsikko on liian suuri
Virallinen

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Pyyntö on hylätty oikeudellisista syistä
Virallinen

<5XX/> Server error responses

HTTP-tilakoodit välillä 500-599 ovat palvelimen virhekoodeja. Palvelin käyttää niitä ilmoittaakseen asiakkaalle, että on tapahtunut virhe, joka on estänyt pyynnön käsittelyn.

<500/> Internal Server Error

Määrittelemätön sisäinen palvelimen virhe
Virallinen

<501/> Not Implemented

Tällä hetkellä ei toteuteta
Virallinen

<502/> Bad Gateway

tuotantoketjun loppupään palvelin palautti virheilmoituksen
Virallinen

<503/> Service Unavailable

palvelu ei ole käytettävissä
Virallinen

<504/> Gateway Timeout

Vanhempien palvelin ei vastannut ajoissa.
Virallinen

<506/> Variant Also Negotiates

Päätepiste neuvottelee itse
Virallinen

<507/> Insufficient Storage

Muistia ei ole käytettävissä
Virallinen

<508/> Loop Detected

Silmukka havaittu
Virallinen

<510/> Not Extended

Odotukset eivät täyttyneet
Virallinen

<511/> Network Authentication Required

verkon todennusta odotettiin
Virallinen