410

Gone

Virallinen
Resurssi ei ole enää pysyvästi saatavilla ja se on luultavasti poistettu.

Yleinen selitys 410-tilakoodista

Tämä tekstilohko on valitettavasti saatavilla vain englanniksi.

The HTTP status code 410 Gone means the requested resource is no longer available on the server. It indicates that the resource was deliberately removed and will probably not be available again. This status code is used when a website is shut down or an API version is no longer supported. If a client receives a 410 Gone status code, it should assume the resource is no longer available and should not try to access it again.

HTTP-tilakoodin 410 määrittely

Tilakoodi 410 Gone osoittaa, että alkuperäisellä palvelimella ei ole enää pääsyä kohderesurssiin ja että tämä tila on todennäköisesti pysyvä. Jos alkuperäinen palvelin ei

tiedä tai sillä ei ole mahdollisuutta määrittää, onko tila pysyvä vai ei, sen sijaan olisi käytettävä tilakoodia 404 (Not Found).

Vastauksen 410 Gone tarkoituksena on ensisijaisesti auttaa verkkohuoltoa ilmoittamalla vastaanottajalle, että resurssi ei ole tarkoituksellisesti käytettävissä ja että palvelimen omistajat haluavat, että etäyhteydet kyseiseen resurssiin poistetaan. Tällainen tapahtuma on yleinen rajoitetun ajan myynninedistämispalveluissa ja resursseissa, jotka kuuluvat henkilöille, jotka eivät enää liity alkuperäisen palvelimen sivustoon. Kaikkia pysyvästi saavuttamattomia resursseja ei tarvitse merkitä "poissa" tai merkintää ei tarvitse pitää yllä kuinka kauan tahansa - tämä jää palvelimen omistajan harkintaan.

410 Gone-vastaus on oletusarvoisesti välimuistissa; eli ellei menetelmämäärittelyssä tai nimenomaisissa välimuistivalvontatoiminnoissa toisin mainita (ks. [RFC7234], kohta 4.2.2).

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 410 Gone on määritelty 6.5.9:n RFC7231 kohdassa RFC7231.

Kuinka heittää 410-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 410 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(410) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 410

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 410 Gone) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 410 Gone
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=410
Tila: 410 Gone
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 410 Gone

Miten luoda oma virhesivu tilakoodille 410?

Oman 410 Gone-virhesivun luominen on suhteellisen helppoa sekä Apache- että NGINX-verkkopalvelimilla.

Apache Webserver

Verkkopalvelin "Apache" on yksi Internetin yleisimmistä verkkopalvelimista. Jotta voit luoda oman 410 Gone-virhesivun "Apachessa", seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: .htaccess
ErrorDocument 410 /errors/410.html

NGINX Webserver

Samanlainen kuin verkkopalvelin "Apache", "NGINX" on myös laajalti käytössä Internetissä. Jotta voit luoda oman 410 Gone-virhesivun "NGINX"-palvelimessa, seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: sites-enabled/default
error_page 410 /410.html;
location = /410.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Selainyhteensopivuus 410-tilakoodin kanssa

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Vakiot ohjelmointikielissä

HttpStatusCode.Gone
http.StatusGone
Response::HTTP_GONE
httplib.GONE
http.client.GONE
http.HTTPStatus.GONE
:gone

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 410

Blogiartikkelit

HTTP-tilakoodit: 404 Not Found ja 410 Gone -virheilmoitusten yksityiskohtainen analyysi.

HTTP-tilakoodit ovat olennainen osa HTTP-protokollaa (Hypertext Transfer Protocol), joka muodostaa perustan verkkoselaimien ja -palvelimien väliselle viestinnälle. Niiden avulla HTTP-pyynnön ja -va...

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub