508

Loop Detected

Virallinen
Silmukka havaittu

HTTP-tilakoodin 508 määrittely

Tilakoodi 508 Loop Detected osoittaa, että palvelin on keskeyttänyt toiminnon, koska se on kohdannut äärettömän silmukan käsitellessään pyyntöä, jossa on

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 508 Loop Detected on määritelty 7.2:n RFC5842 kohdassa RFC5842.

Kuinka heittää 508-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 508 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(508) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 508

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 508 Loop Detected) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 508 Loop Detected
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=508
Tila: 508 Loop Detected
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 508 Loop Detected

Miten ratkaisen 508-tilakoodiin liittyvän ongelman?

Webpalvelin palauttaa yleensä HTTP-tilakoodin 508 Loop Detected, kun se havaitsee, että pyyntö aiheuttaisi loputtoman silmukan. Jos saat tämän virheilmoituksen, se tarkoittaa, että verkkosivuston konfiguroinnissa tai verkkopalvelimen suorittamassa koodissa on todennäköisesti ongelma.

Virheen ratkaisemiseksi sinun on ensin tunnistettava ongelman syy. .htaccess-tiedostossa voi olla virhe, joka aiheuttaa loputtoman silmukan, tai verkkosivustosi koodissa voi olla virhe, joka aiheuttaa tietyn pyynnön lähettämisen palvelimelle yhä uudelleen ja uudelleen.

Joitakin vaiheita, joilla voit korjata virheen:

  1. Tarkista .htaccess-tiedosto: Jos käytät .htaccess-tiedostossa uudelleenkirjoitussääntöjä, tarkista ne huolellisesti, etteivät ne aiheuta loputonta silmukkaa. Sinun on ehkä poistettava tai mukautettava joitakin sääntöjä ongelman korjaamiseksi.Tarkista verkkosivustosi koodi: Etsi verkkosivustosi koodista silmukoita tai toistuvia pyyntöjä, jotka saattavat aiheuttaa loputtoman silmukan. Kun olet tunnistanut ongelman, säädä koodia sen mukaisesti.
  2. Käytä virheenkorjaustyökaluja: Käytä ongelman paikantamiseen virheenkorjaustyökaluja, kuten selaimesi kehittäjäkonsolia tai verkkopalvelimesi kirjaustoimintoja. Tarkista tulosteista, mitkä pyynnöt lähetetään yhä uudelleen ja uudelleen, ja käytä tätä tietoa ongelman tunnistamiseen.
  3. Ota yhteyttä hosting-palveluntarjoajaan: Jos virheen korjaaminen on edelleen vaikeaa, ota yhteyttä hosting-palveluntarjoajaan tai kokeneeseen kehittäjään, joka voi auttaa sinua ongelman ratkaisemisessa.

Tarkistamalla .htaccess-tiedoston, verkkosivustosi koodin ja käyttämällä virheenkorjaustyökaluja, sinun pitäisi pystyä tunnistamaan ja korjaamaan virhe, joka aiheuttaa HTTP-tilakoodin 508 Loop Detected.

Jos kirjoitat seuraavan koodin .htaccess-tiedostoon, se laukaisee HTTP-tilakoodin 508 Loop Detected.

.htaccess-tiedosto
RewriteEngine On RewriteRule ^(.*)$ $1

Älkää testaako tuottavissa ympäristöissä!

Miten luoda oma virhesivu tilakoodille 508?

Oman 508 Loop Detected-virhesivun luominen on suhteellisen helppoa sekä Apache- että NGINX-verkkopalvelimilla.

Apache Webserver

Verkkopalvelin "Apache" on yksi Internetin yleisimmistä verkkopalvelimista. Jotta voit luoda oman 508 Loop Detected-virhesivun "Apachessa", seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: .htaccess
ErrorDocument 508 /errors/508.html

NGINX Webserver

Samanlainen kuin verkkopalvelin "Apache", "NGINX" on myös laajalti käytössä Internetissä. Jotta voit luoda oman 508 Loop Detected-virhesivun "NGINX"-palvelimessa, seuraavaan tiedostoon on tehtävä seuraava muutos.

File: sites-enabled/default
error_page 508 /508.html;
location = /508.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Selainyhteensopivuus 508-tilakoodin kanssa

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusLoopDetected
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
:loop_detected

Esimerkki "asiakkaan pyynnöstä" ja "palvelimen vastauksesta" HTTP-tilakoodilla 508.

Client request:

GET /recursive-resource.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 508 Loop Detected
Content-Type: text/plain

Error: Infinite loop detected while processing the request for /recursive-resource.php.

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 508

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub