201

Created

Virallinen
Uusi resurssi luotiin pyynnön mukaisesti

HTTP-tilakoodin 201 määrittely

Tilakoodi 201 Created osoittaa, että pyyntö on täytetty ja että sen tuloksena on luotu yksi tai useampi uusi resurssi. Pyynnöllä luotu ensisijainen resurssi tunnistetaan joko vastauksen location-otsikkokentän avulla tai, jos location-kenttää ei ole saatu, tehokkaan pyynnön URI:n avulla. 201 Created-vastauksen hyötykuormassa kuvataan ja viitataan yleensä luotuihin resursseihin. Kohdassa 7.2 käsitellään 201 Created-vastauksen validointi-otsakekenttien, kuten ETag ja Last-Modified, merkitystä ja tarkoitusta.

Lähde / Lainaus: HTTP-tilakoodi 201 Created on määritelty 6.3.2:n RFC7231 kohdassa RFC7231.

Kuinka heittää 201-tilakoodi PHP:llä?

HTTP-tilakoodin 201 heittämiseen verkkosivulle voidaan käyttää PHP-funktiota http_response_code. Syntaksi on seuraava: http_response_code(201) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testaa HTTP-tilakoodi 201

Jotta HTTP-tilakoodi (tässä tapauksessa 201 Created) ja muut tiedot voidaan näyttää asiakaspuolella, kehityskonsoli on avattava F12-näppäimellä. Siirry sitten "Network"-välilehdelle. Nyt sivu voidaan avata, verkkosivuston (esimerkki index.php) pitäisi näkyä verkko-välilehdellä. Tämä on valittava ja sen jälkeen on valittava Herder-osio. Käyttäjä näkee sitten seuraavan tuloksen:

Tilakoodi 201 Created
Yleiskatsaus
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=201
Tila: 201 Created
Nuo: Network
IP-osoite: XX.XX.XX.XX
Tilakoodi 201 Created

Selainyhteensopivuus 201-tilakoodin kanssa

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Vakiot ohjelmointikielissä

http.StatusCreated
Response::HTTP_CREATED
:created

Viihdyttäviä meemejä HTTP-tilakoodista 201

Blogiartikkelit

HTTP-tilakoodit 200 OK ja 201 Created: Onnistunut, mutta eri merkityksessä.

HTP-tilakoodien historiaHTP-tilakoodien historia ulottuu vuoteen 1996, jolloin HTTP 1.0:n käyttöönotto toi mukanaan tilakoodin 200 OK. Tuolloin tätä koodia käytettiin ilmoittamaan onnistuneesta pyy...

SEO ja HTTP-tilakoodit: Kokonaisvaltainen analyysi

Sivuston optimointi hakukoneita varten (SEO) on monimutkainen tehtävä. Yksi usein huomiotta jätetyistä mutta hyvän sijoituksen kannalta ratkaisevista seikoista ovat HTTP-tilakoodit. Nämä pienet, ko...

Kirjoittaja: Tony Brüser
Kirjoittaja: Tony Brüser

Tony Brüser on innostunut web-kehittäjä, jolla on mieltymys HTTP-statuskoodeihin.

LinkedInGitHub