Go (Golang)

De ontwikkelingsomgeving: Go (Golang)

Go (Golang): Algemeen

GO (ook bekend als Golang) is een programmeertaal die in 2009 door Google is ontwikkeld. Ze werd ontwikkeld om een taal te creëren die snel, efficiënt en gemakkelijk te programmeren is. Bij webontwikkeling wordt GO vaak gebruikt om server-side toepassingen te maken. Het is vooral nuttig voor het maken van webapplicaties die veel gelijktijdige verzoeken moeten verwerken, omdat het goed schaalt en hoge prestaties levert. Het heeft ook een uitstekende standaardbibliotheek die het ontwikkelaars gemakkelijk maakt om webapplicaties te maken.

Go (Golang): HTTP Constanten

http.StatusContinue
http.StatusSwitchingProtocols
http.StatusProcessing
http.StatusEarlyHints
http.StatusOK
http.StatusCreated
http.StatusAccepted
http.StatusNonAuthoritativeInfo
http.StatusNoContent
http.StatusResetContent
http.StatusPartialContent
http.StatusMultiStatus
http.StatusAlreadyReported
http.StatusIMUsed
http.StatusMultipleChoices
http.StatusMovedPermanently
http.StatusFound
http.StatusSeeOther
http.StatusNotModified
http.StatusBadRequest
http.StatusUnauthorized
http.StatusPaymentRequired
http.StatusForbidden
http.StatusNotFound
http.StatusMethodNotAllowed
http.StatusNotAcceptable
http.StatusProxyAuthRequired
http.StatusRequestTimeout
http.StatusConflict
http.StatusGone
http.StatusLengthRequired
http.StatusPreconditionFailed
http.StatusRequestEntityTooLarge
http.StatusRequestURITooLong
http.StatusUnsupportedMediaType
http.StatusRequestedRangeNotSatisfiable
http.StatusExpectationFailed
http.StatusTeapot
http.StatusMisdirectedRequest
http.StatusUnprocessableEntity
http.StatusLocked
http.StatusFailedDependency
http.StatusTooEarly
http.StatusUpgradeRequired
http.StatusPreconditionRequired
http.StatusTooManyRequests
http.StatusRequestHeaderFieldsTooLarge
http.StatusUnavailableForLegalReasons
http.StatusInternalServerError
http.StatusNotImplemented
http.StatusBadGateway
http.StatusServiceUnavailable
http.StatusGatewayTimeout
http.StatusVariantAlsoNegotiates
http.StatusInsufficientStorage
http.StatusLoopDetected
http.StatusNotExtended
http.StatusNetworkAuthenticationRequired