305

Use Proxy

Officieel Deprecated
De bron is alleen toegankelijk via een proxy.

Specificatie van de HTTP-statuscode 305

De statuscode 305 Use Proxy werd gedefinieerd in een vorige versie van deze specificatie en is nu verouderd (aanhangsel B).

Bron / Citaat van: De 305 Use Proxy HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 6.4.5 van RFC7231.

HTTP-protocol

Hoe gooi je een 305-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 305 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(305) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 305

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 305 Use Proxy) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 305 Use Proxy
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=305
Status: 305 Use Proxy
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 305 Use Proxy

Browsercompatibiliteit van de 305-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Constanten in programmeertalen

Response::HTTP_USE_PROXY
:use_proxy

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 305

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub