429

Too Many Requests

Officieel
De server heeft te veel aanvragen ontvangen

Specificatie van de HTTP-statuscode 429

De statuscode 429 Too Many Requests geeft aan dat de gebruiker te veel verzoeken heeft verzonden in een bepaalde tijdspanne ("rate limiting").

De antwoordrepresentaties ZOUDEN details moeten bevatten die de toestand verklaren, en KAN een Retry-After-header bevatten die aangeeft hoe lang er gewacht moet worden voordat een nieuw verzoek kan worden gedaan.

Bijvoorbeeld:

HTTP/1.1 429 Too Many Requests Too Many Requests
Content-Type: text/html
Retry-After: 3600

Merk op dat deze specificatie niet bepaalt hoe de origin server de gebruiker identificeert, noch hoe deze verzoeken telt. Een origin server die bijvoorbeeld het aantal aanvragen beperkt, kan dit doen op basis van het aantal aanvragen per bron, voor de hele server of zelfs voor een aantal servers. Ook kan hij de gebruiker identificeren aan de hand van zijn authenticatiegegevens of een stateful cookie.

Responses met de statuscode 429 Too Many Requests MOETEN NIET door een cache worden opgeslagen.

Bron / Citaat van: De 429 Too Many Requests HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 4 van RFC6585.

Hoe gooi je een 429-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 429 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(429) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 429

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 429 Too Many Requests) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 429 Too Many Requests
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=429
Status: 429 Too Many Requests
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 429 Too Many Requests

Hoe maak je je eigen foutpagina voor de statuscode 429?

Uw eigen 429 Too Many Requests-foutpagina maken is relatief eenvoudig met zowel de "Apache" als de "NGINX" webservers.

Apache Webserver

De webserver "Apache" is een van de meest gebruikte webservers op het internet. Om uw eigen 429 Too Many Requests-foutpagina in "Apache" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: .htaccess
ErrorDocument 429 /errors/429.html

NGINX Webserver

Net als de webserver "Apache" wordt ook "NGINX" veel gebruikt op het internet. Om uw eigen 429 Too Many Requests-foutpagina in "NGINX" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: sites-enabled/default
error_page 429 /429.html;
location = /429.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browsercompatibiliteit van de 429-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Constanten in programmeertalen

HttpStatusCode.TooManyRequests
http.StatusTooManyRequests
Response::HTTP_TOO_MANY_REQUESTS
:too_many_requests

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 429

Blog Artikelen

SEO en HTTP-statuscodes: Een uitgebreide analyse

Een website optimaliseren voor zoekmachines (SEO) is een complexe onderneming. Een van de vaak over het hoofd geziene maar cruciale aspecten voor een goede ranking zijn HTTP-statuscodes. Deze klein...

Bescherming tegen aanvallen via het xmlrpc.php bestand in WordPress

Deel 1: Wat is het xmlrpc.php bestand en waar vind je het? Het xmlrpc.php bestand is een belangrijk onderdeel van WordPress, een van 's werelds toonaangevende content management systemen (CMS) voor...

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub