530

Error 530

Onofficieel (Cloudflare)
HTTP-fout 530 wordt geretourneerd en er wordt een 1XXX-fout weergegeven

Specificatie van de HTTP-statuscode 530

werk in uitvoering

Hoe gooi je een 530-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 530 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(530) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 530

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 530 Error 530) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 530 Error 530
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=530
Status: 530 Error 530
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 530 Error 530

Browsercompatibiliteit van de 530-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub