412

Precondition Failed

Officieel Substatuscodes
De voorwaarden waren niet bevredigend, het verzoek was niet succesvol

Specificatie van de HTTP-statuscode 412

De statuscode 412 Precondition Failed geeft aan dat een of meer voorwaarden in de velden van de request header bij het testen op de server onwaar zijn gebleken. Met deze responscode kan de client voorwaarden vooraf stellen aan de huidige toestand van de bron (de huidige representaties en metadata) en zo voorkomen dat de verzoekmethode wordt toegepast als de doelbron zich in een onverwachte toestand bevindt.

Bron / Citaat van: De 412 Precondition Failed HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 4.2 van RFC7232.

Hoe gooi je een 412-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 412 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 412

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 412 Precondition Failed) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 412 Precondition Failed
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Status: 412 Precondition Failed
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 412 Precondition Failed

Hoe los ik het probleem met de 412-statuscode op?

1. Begrijp de oorzaak

Controleer de header van de voorwaarde: stel eerst vast welke voorwaarde in de header van uw verzoek is ingesteld en waaraan niet is voldaan. Dit kan een If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since of een If-Range-header zijn.

2. Controleer de metagegevens van de bron

E-Tag en Last-Modified-header: Controleer de metagegevens van de aangevraagde bron. Vergelijk de E-Tag-waarde of de Last-Modified-datum van de bron met de waarde die is opgegeven in het verzoek om discrepanties te identificeren.

3. Het verzoek corrigeren

De headers aanpassen: Als uit de controle blijkt dat de waarden in de conditieheaders van het verzoek niet overeenkomen met de huidige status van de bron, past u deze dienovereenkomstig aan.

Onnodige headers verwijderen: In sommige gevallen kan het nuttig zijn om bepaalde conditionele headers te verwijderen als deze niet absoluut noodzakelijk zijn voor het verzoek.

4. Cachebeheer

Cachecontrole: Controleer of het verzoek niet wordt beïnvloed door een cachestatus van de bron. Maak indien nodig de cache leeg of gebruik Cache-Control-headers om de cache te omzeilen.

5. Serverconfiguratie

Configuratiecontrole: controleer of er speciale regels of configuraties op de server zijn die tot dit probleem kunnen leiden, met name in verband met de verwerking van voorwaardelijke verzoeken.

6. Communicatie met de API/serverontwikkelaar

Documentatie en ondersteuning: Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u de API- of serverdocumentatie en neemt u zo nodig contact op met ondersteuning of de ontwikkelaarsgemeenschap voor verdere hulp.

7. Foutafhandeling in de applicatie

Robuuste foutafhandeling: Implementeer robuuste foutafhandeling in uw applicatie om op de juiste manier te reageren op de 412 Precondition Failed statuscode, bijvoorbeeld door het verzoek opnieuw te verzenden met aangepaste headers of door de gebruiker op de hoogte te stellen van de fout.

8. Testen en bewaken

Alomvattend testen: Test uw applicatie onder verschillende omstandigheden om ervoor te zorgen dat deze correct reageert op 412 Precondition Failed-fouten.

Monitoring: Gebruik monitoringtools om dergelijke fouten te detecteren en te analyseren, zodat u proactief op problemen kunt reageren.

Hoe maak je je eigen foutpagina voor de statuscode 412?

Uw eigen 412 Precondition Failed-foutpagina maken is relatief eenvoudig met zowel de "Apache" als de "NGINX" webservers.

Apache Webserver

De webserver "Apache" is een van de meest gebruikte webservers op het internet. Om uw eigen 412 Precondition Failed-foutpagina in "Apache" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

Net als de webserver "Apache" wordt ook "NGINX" veel gebruikt op het internet. Om uw eigen 412 Precondition Failed-foutpagina in "NGINX" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browsercompatibiliteit van de 412-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Constanten in programmeertalen

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

Substatuscodes van de 412-statuscode

Substatuscodes zijn puur technisch, en mogen nooit naar de gebruiker worden gestuurd. Als bijvoorbeeld statuscode 412.1 wordt gegooid, kan dit worden gelogd, maar statuscode 412 wordt naar de gebruiker gestuurd.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Onofficieel

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 412

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub