527

Railgun Error

Onofficieel (Cloudflare)
Verbinding tussen Cloudflare en de Railgun server onderbroken

Specificatie van de HTTP-statuscode 527

werk in uitvoering

Hoe gooi je een 527-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 527 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(527) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 527

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 527 Railgun Error) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 527 Railgun Error
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=527
Status: 527 Railgun Error
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 527 Railgun Error

Browsercompatibiliteit van de 527-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub