524

A Timeout Occurred

Onofficieel (Cloudflare)
Cloudflare kon een TCP verbinding maken met de origin server

Specificatie van de HTTP-statuscode 524

werk in uitvoering

Hoe gooi je een 524-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 524 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(524) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 524

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 524 A Timeout Occurred) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 524 A Timeout Occurred
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=524
Status: 524 A Timeout Occurred
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 524 A Timeout Occurred

Browsercompatibiliteit van de 524-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub