405

Method Not Allowed

Officieel Substatuscodes
De voor het verzoek gebruikte methode is niet toegestaan

Specificatie van de HTTP-statuscode 405

De statuscode 405 Method Not Allowed geeft aan dat de in de aanvraagregel ontvangen methode bekend is bij de origin server, maar niet wordt ondersteund door de doelbron. De origin server MOET in een 405 Method Not Allowed-antwoord een Allow-headerveld genereren met een lijst van de momenteel ondersteunde methoden van de doelbron. Een 405 Method Not Allowed-antwoord kan standaard in de cache worden opgeslagen, d.w.z. tenzij anders aangegeven door de methodedefinitie of expliciete cachecontroles.

Bron / Citaat van: De 405 Method Not Allowed HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 6.5.5 van RFC7231.

Hoe gooi je een 405-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 405 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 405

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 405 Method Not Allowed) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 405 Method Not Allowed
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Status: 405 Method Not Allowed
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 405 Method Not Allowed

Hoe los ik het probleem met de 405-statuscode op?

De oplossing voor het HTTP-statuscode 405 Method Not Allowed-probleem is het aanbrengen van de nodige wijzigingen aan de client- of serverzijde. Hieronder leg ik verschillende benaderingen uit die kunnen helpen om het probleem op te lossen:

  1. Controleer de ondersteunde HTTP-methoden: De 405 Method Not Allowed statuscode treedt op wanneer de client een HTTP-methode gebruikt die niet wordt ondersteund door de server. Controleer of u de juiste methode gebruikt, bijvoorbeeld GET, POST, PUT of DELETE, afhankelijk van de actie die u wilt uitvoeren. Controleer de API- of serverdocumentatie om de ondersteunde methoden voor de bron in kwestie te bepalen.
  2. Controleer de URL: Het is mogelijk dat de URL onjuist geformatteerd of ongeldig is, wat resulteert in een 405 Method Not Allowed-fout. Controleer of de URL correct is en naar de juiste bron op de server wijst.
  3. Controleer de toegangsrechten: Er kan een 405 Method Not Allowed-fout optreden als de client niet over de benodigde rechten beschikt om de gevraagde actie op de bron uit te voeren. Controleer de toegangscontrolemechanismen op de server en zorg ervoor dat de client de vereiste machtigingen heeft.
  4. Controleer de serverconfiguratie: De server kan geconfigureerd zijn om bepaalde HTTP-methodes voor bepaalde bronnen te blokkeren. Controleer de serverconfiguratie om er zeker van te zijn dat de gewenste methode is toegestaan voor de betreffende bron. Als je toegang hebt tot de serverconfiguratie, kun je deze aanpassen.
  5. Controleer firewalls en proxies: Het is mogelijk dat firewalls of proxies HTTP-verkeer beperken en de 405 Method Not Allowed-fout veroorzaken. Zorg ervoor dat firewalls of proxies correct zijn geconfigureerd en de vereiste HTTP-methoden voor communicatie toestaan.
  6. De gebruikte software bijwerken: Soms kunnen verouderde of foutieve versies van software (zoals webbrowsers of API-clients) fouten veroorzaken. Update de software die je gebruikt naar de laatste stabiele versie en controleer of het probleem aanhoudt.
  7. Vraag documentatie of ondersteuning: Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem oplost, moet je de officiële documentatie van de server of API raadplegen. Daar vindt u mogelijk specifieke informatie of verdere stappen voor probleemoplossing. Indien nodig kunt u ook contact opnemen met de technische ondersteuning van de server of API voor verdere hulp.

Let op: de oplossing voor de 405 Method Not Allowed-fout kan afhankelijk zijn van de specifieke omgeving en context.

.

Hoe maak je je eigen foutpagina voor de statuscode 405?

Uw eigen 405 Method Not Allowed-foutpagina maken is relatief eenvoudig met zowel de "Apache" als de "NGINX" webservers.

Apache Webserver

De webserver "Apache" is een van de meest gebruikte webservers op het internet. Om uw eigen 405 Method Not Allowed-foutpagina in "Apache" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

Net als de webserver "Apache" wordt ook "NGINX" veel gebruikt op het internet. Om uw eigen 405 Method Not Allowed-foutpagina in "NGINX" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browsercompatibiliteit van de 405-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Constanten in programmeertalen

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Substatuscodes van de 405-statuscode

Substatuscodes zijn puur technisch, en mogen nooit naar de gebruiker worden gestuurd. Als bijvoorbeeld statuscode 405.1 wordt gegooid, kan dit worden gelogd, maar statuscode 405 wordt naar de gebruiker gestuurd.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Onofficieel

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 405

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub