HTTP-STATUSCODE.COM

Homepage

HTTP-statuscodes zijn een essentieel onderdeel van het internet en worden gebruikt om de resultaten van verzoeken aan webservers te beschrijven. Er zijn in totaal vijf verschillende categorieën statuscodes, die elk een specifieke betekenis hebben. Op onze website vindt u een uitgebreide lijst van alle HTTP-statuscodes en een gedetailleerde uitleg van elke categorie.

Onze blog over HTTP-statuscodes

Onze blog over HTTP-statuscodes biedt een diepgaande kijk op de betekenis en het gebruik van verschillende codes in het internetverkeer. Van veelvoorkomende 404-fouten tot redirects en serverfouten: leer hoe ze werken en hoe u ermee om moet gaan om de prestaties van uw website te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren. Ontdek best practices, casestudy's en handige tips om potentiële problemen te voorkomen en het volledige potentieel van uw website te benutten.

Bescherming tegen aanvallen via het xmlrpc.php bestand in WordPress

Deel 1: Wat is het xmlrpc.php bestand en waar vind je het? Het xmlrpc.php bestand is een belangrijk onderdeel van WordPress, een van 's werelds toonaangevende content management systemen (CMS) voor...

Caching en HTTP-statuscodes: Webprestaties optimaliseren met intelligente caching

Webprestaties en de daaruit voortvloeiende gebruikerservaring zijn centrale aspecten voor het succes van elke website. Een belangrijke factor die deze prestaties beïnvloedt, zijn de HTTP-statuscode...

Wat is een HTTP-verzoek - Een diepgaand inzicht

HTTP, of het Hypertext Transfer Protocol, is de ruggengraat van het internet. Het is het standaardmechanisme waarmee webbrowsers gegevens van webservers opvragen en deze gegevens ontvangen. Maar wa...

HTTP-statuscode logboeken: Een stap naar optimalisatie van webaanwezigheid

In een digitaal gedomineerde wereld, waar websites steeds vaker dienen als het belangrijkste gezicht van merken, bedrijven en individuen, kunnen kleine foutjes ernstige gevolgen hebben. Een verkeer...

Klik hier voor meer blogartikelen

Alle statuscodes in één oogopslag

<1XX/> Informational responses

De HTTP-statuscodes tussen 100 en 199 zijn informatieve codes. Zij worden door de server gebruikt om de client te vertellen dat de aanvraag is ontvangen en dat er meer informatie zal volgen.

<100/> Continue

De cliënt kan het verzoek voortzetten
Officieel

<101/> Switching Protocols

Het transmissieprotocol wordt gewijzigd op verzoek van de cliënt
Officieel

<102/> Processing

een tijdrovend verzoek wordt verwerkt
Officieel Deprecated

<103/> Early Hints

De server bereidt een antwoord voor
Officieel

<110/> Response is Stale

het antwoord van een cache is verouderd
Officieel Deprecated

<111/> Revalidation Failed

de cache kon het antwoord niet valideren omdat de origin server niet kon worden bereikt
Officieel Deprecated

<112/> Disconnected Operation

de cache is opzettelijk gescheiden van de rest van het netwerk
Officieel Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

de cache heeft heuristisch een versheidstijd van meer dan 24 uur gekozen en de leeftijd van het antwoord is groter dan 24 uur
Officieel Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Elke niet-specifieke waarschuwing
Officieel Deprecated

<2XX/> Successful responses

De HTTP-statuscodes van 200 tot 299 zijn succescodes. Zij worden door de server gebruikt om de cliënt te vertellen dat de aanvraag succesvol was en dat de gevraagde informatie in het antwoord is opgenomen.

<200/> OK

Het verzoek was succesvol
Officieel

<201/> Created

De nieuwe bron is aangemaakt volgens het verzoek
Officieel

<202/> Accepted

Het verzonden verzoek is geaccepteerd maar nog niet verwerkt
Officieel

<203/> Non-Authoritative Information

Voor de meta-informatie is een kopie uit de cache gebruikt. De gegevens zijn mogelijk niet actueel.
Officieel

<204/> No Content

het verzoek heeft geen inhoud
Officieel

<205/> Reset Content

moet de cliënt het document in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen. Het verzoek was succesvol
Officieel

<206/> Partial Content

het gevraagde deel van de bron is verzonden. Het verzoek was succesvol.
Officieel

<207/> Multi-Status

Met behulp van een XML-document worden verschillende statuscodes doorgegeven, onafhankelijk van de uitgevoerde operatie
Officieel

<208/> Already Reported

De leden van de WebDAV-sessie zijn reeds genomineerd en zullen derhalve niet opnieuw worden genomineerd.
Officieel

<214/> Transformation Applied

een verandering in de codering van de inhoud, het mediatype of iets dergelijks
Officieel Deprecated

<226/> IM Used

de server heeft een verzoek voor de bron uitgevoerd en het antwoord is een weergave van het resultaat van een of meer instantiemanipulaties die op de huidige instantie zijn toegepast
Officieel

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Verandering in inhoudscodering, mediatype of iets dergelijks, wat wijst op een aanhoudende waarschuwing.
Officieel Deprecated

<3XX/> Redirection messages

De HTTP-statuscodes tussen 300 en 399 zijn omleidingscodes. Ze worden door de server gebruikt om de client te vertellen dat de gevraagde bron op een andere URL beschikbaar is en dat de client naar die URL moet doorverwijzen.

<300/> Multiple Choices

Er zijn verschillende middelen beschikbaar
Officieel

<301/> Moved Permanently

de URL is veranderd, voor verdere verzoeken moet dit worden gebruikt
Officieel

<302/> Found

tijdelijk is de bron beschikbaar onder een nieuwe URL
Officieel

<303/> See Other

de omleidingen verwijzen niet naar de gevraagde bron zelf, maar naar een andere pagina
Officieel

<304/> Not Modified

De bron hoeft niet opnieuw te worden verzonden omdat er geen verandering heeft plaatsgevonden.
Officieel

<305/> Use Proxy

De bron is alleen toegankelijk via een proxy.
Officieel Deprecated

<306/> Switch Proxy

De bron is alleen toegankelijk via een specifieke proxy.
Officieel Deprecated

<307/> Temporary Redirect

De bron is tijdelijk beschikbaar onder een nieuwe URL. De nieuwe aanroep moet gebaseerd zijn op dezelfde methode
Officieel

<308/> Permanent Redirect

De bron is permanent beschikbaar onder een nieuwe URL. Alle toekomstige verzoeken moeten worden gedaan via de nieuwe URL
Officieel

<4XX/> Client error responses

De HTTP-statuscodes in het bereik 400 tot 499 zijn foutcodes van de client. Ze worden door de server gebruikt om de client te informeren dat de aanvraag is mislukt door een fout van de client.

<400/> Bad Request

Het verzoek is ongeldig
Officieel

<401/> Unauthorized

Het verzoek was ongeoorloofd
Officieel

<402/> Payment Required

een betaling is vereist
Officieel

<403/> Forbidden

Dit verzoek is niet toegestaan
Officieel

<404/> Not Found

De webserver kon de gevraagde bron niet vinden
Officieel

<405/> Method Not Allowed

De voor het verzoek gebruikte methode is niet toegestaan
Officieel

<406/> Not Acceptable

De user agent heeft geen geaccepteerde representatie
Officieel

<407/> Proxy Authentication Required

Authenticatie met de proxy is vereist
Officieel

<408/> Request Timeout

De tijd voor het verzoek is verstreken
Officieel

<409/> Conflict

Er was een conflict in de huidige staat van de Ressouce
Officieel

<410/> Gone

De ressouce is definitief niet meer beschikbaar en is waarschijnlijk verwijderd
Officieel

<411/> Length Required

Het verzoek is niet verwerkt omdat een inhoudslengte werd verwacht.
Officieel

<412/> Precondition Failed

De voorwaarden waren niet bevredigend, het verzoek was niet succesvol
Officieel

<413/> Payload Too Large

De payload is te groot voor de server
Officieel

<414/> URI Too Long

De URL is te lang, de server is niet klaar om hem te evalueren.
Officieel

<415/> Unsupported Media Type

Het payload formaat is niet beschikbaar voor de ressouce
Officieel

<416/> Range Not Satisfiable

De gevraagde gebieden kunnen niet worden geleverd
Officieel

<417/> Expectation Failed

De verwachtingen konden niet worden ingelost
Officieel

<418/> I'm a teapot

Koffie kon niet gezet worden met een theepot
Officieel

<421/> Misdirected Request

Het verzoek was verkeerd gericht
Officieel

<422/> Unprocessable Content

Door een semantische fout kon het verzoek niet worden verwerkt.
Officieel

<423/> Locked

De ressouce is vergrendeld.
Officieel

<424/> Failed Dependency

Er is geen onmisbare afhankelijkheid
Officieel

<425/> Too Early

Server wil het verzoek nog niet verwerken
Officieel

<426/> Upgrade Required

Een upgrade van het protocol is vereist
Officieel

<428/> Precondition Required

Een voorwaarde is vereist om het verzoek te verwerken
Officieel

<429/> Too Many Requests

De server heeft te veel aanvragen ontvangen
Officieel

<431/> Request Header Fields Too Large

De request header is te groot
Officieel

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Om juridische redenen is het verzoek afgewezen
Officieel

<5XX/> Server error responses

De HTTP-statuscodes tussen 500 en 599 zijn serverfoutcodes. Zij worden door de server gebruikt om de cliënt mee te delen dat er een fout is opgetreden waardoor de aanvraag niet kon worden verwerkt.

<500/> Internal Server Error

Een niet-gespecificeerde interne serverfout
Officieel

<501/> Not Implemented

Momenteel niet uitgevoerd
Officieel

<502/> Bad Gateway

de downstream server heeft een foutmelding teruggestuurd
Officieel

<503/> Service Unavailable

de dienst is niet beschikbaar
Officieel

<504/> Gateway Timeout

De ouderserver reageerde niet tijdig...
Officieel

<506/> Variant Also Negotiates

Eindpunt onderhandelt zelf
Officieel

<507/> Insufficient Storage

Geen geheugen beschikbaar
Officieel

<508/> Loop Detected

Lus gedetecteerd
Officieel

<510/> Not Extended

Aan de verwachting werd niet voldaan
Officieel

<511/> Network Authentication Required

netwerk authenticatie werd verwacht
Officieel