JavaEE 7

De ontwikkelingsomgeving: JavaEE 7

JavaEE 7: Algemeen

Java EE is een technologie die bijzonder geschikt is voor de ontwikkeling van webtoepassingen. Het biedt verschillende API's en frameworks die specifiek zijn ontworpen voor de ontwikkeling van webtoepassingen. Enkele van de belangrijkste componenten van Java EE met betrekking tot webtoepassingen zijn servlets, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) en JSF (JavaServer Faces). Servlets vormen de basis van op Java gebaseerde webapplicaties. Ze ontvangen een verzoek van een webbrowser, voeren de verwerking uit en sturen een antwoord terug naar de webbrowser. Met JSP kunnen ontwikkelaars HTML-pagina's maken met ingebedde Java-code die tijdens runtime wordt uitgevoerd. EJB's zijn componenten die in een Java EE-applicatie worden gebruikt om complexe bedrijfslogica en gegevenstoegangsoperaties te verwerken. JPA vergemakkelijkt het beheer van gegevens in een Java EE-applicatie door gebruik te maken van een objectgeoriënteerd datamodel. JSF is een raamwerk voor het maken van gebruikersinterfaces voor webapplicaties. JSF biedt componenten waarmee ontwikkelaars snel en gemakkelijk gebruikersinterfaces kunnen maken.

JavaEE 7: HTTP Constanten

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS