303

See Other

Officieel
de omleidingen verwijzen niet naar de gevraagde bron zelf, maar naar een andere pagina

Specificatie van de HTTP-statuscode 303

De statuscode 303 See Other geeft aan dat de server de user agent doorverwijst naar een andere bron, zoals aangegeven door een URI in het headerveld Location, die bedoeld is als indirect antwoord op het oorspronkelijke verzoek. Een user agent kan een retrieval request uitvoeren gericht op die URI (een GET of HEAD request indien HTTP wordt gebruikt), die ook kan worden omgeleid, en het uiteindelijke resultaat presenteren als een antwoord op het oorspronkelijke verzoek. Merk op dat de nieuwe URI in het veld Location header niet wordt beschouwd als gelijkwaardig aan de doel-URI.

Deze statuscode is van toepassing op elke HTTP-methode. Hij wordt voornamelijk gebruikt om de uitvoer van een POST-actie de gebruikersagent naar een andere bron te laten doorverwijzen, omdat dit de informatie die overeenkomt met het POST-antwoord oplevert als een bron die afzonderlijk kan worden geïdentificeerd, gebookmarked en gecached.

Een 303 See Other-antwoord op een GET-verzoek geeft aan dat de origin server niet beschikt over een weergave van de doelbron die door de server via HTTP kan worden overgedragen. De veldwaarde Location verwijst echter naar een bron die een beschrijving is van de doelbron, zodat een opvragingsverzoek op die andere bron kan resulteren in een weergave die nuttig is voor ontvangers zonder te impliceren dat deze de oorspronkelijke doelbron vertegenwoordigt. De antwoorden op de vraag wat kan worden weergegeven, welke weergaven adequaat zijn en wat een nuttige beschrijving zou kunnen zijn, vallen buiten het bestek van HTTP.

Behalve voor antwoorden op een HEAD-verzoek zou de weergave van een 303 See Other-antwoord een korte hypertekstnotitie moeten bevatten met een hyperlink naar dezelfde URI-verwijzing die in het veld Location wordt gegeven.

Bron / Citaat van: De 303 See Other HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 15.4.4 van RFC9110.

Hoe gooi je een 303-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 303 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(303) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 303

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 303 See Other) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 303 See Other
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=303
Status: 303 See Other
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 303 See Other

Browsercompatibiliteit van de 303-statuscode

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Constanten in programmeertalen

HttpStatusCode.MultipleChoices
http.StatusSeeOther
Response::HTTP_SEE_OTHER
:see_other

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 303

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub