522

Connection Timed Out

Onofficieel (Cloudflare)
Cloudflare is gestopt met het contacteren van de origin server

Specificatie van de HTTP-statuscode 522

werk in uitvoering

Hoe gooi je een 522-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 522 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(522) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 522

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 522 Connection Timed Out) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 522 Connection Timed Out
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=522
Status: 522 Connection Timed Out
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 522 Connection Timed Out

Browsercompatibiliteit van de 522-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub