499

Client Closed Request

Onofficieel (nginx)
de client sloot het verzoek af voordat de server een antwoord kon sturen

Algemene uitleg van de 499-statuscode

De HTTP-statuscode 499 Client Closed Request is een onofficiële statuscode die specifiek door de nginx webserver wordt gebruikt. Deze treedt op wanneer de client (d.w.z. de browser of een ander clientprogramma) de verbinding met de server verbreekt voordat de server de aanvraag volledig heeft kunnen verwerken en een antwoord heeft kunnen sturen. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld als de gebruiker de aanvraag annuleert door de pagina opnieuw te laden of op een andere link te klikken voordat de server heeft gereageerd. Het kan ook het gevolg zijn van netwerkproblemen of time-outs van de client. Omdat het een onofficiële statuscode is, is het geen onderdeel van het standaard HTTP-protocol, maar een specifieke implementatie van nginx om zulke gebeurtenissen te markeren.

Specificatie van de HTTP-statuscode 499

werk in uitvoering

Bron / Citaat van: De 499 Client Closed Request HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 499 van HTTP NGINX.

Hoe gooi je een 499-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 499 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 499

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 499 Client Closed Request) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 499 Client Closed Request
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Status: 499 Client Closed Request
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 499 Client Closed Request

Hoe los ik het probleem met de 499-statuscode op?

De HTTP-statuscode 499 Client Closed Request, een onofficiële statuscode die wordt gebruikt door de webserver nginx, geeft aan dat de client de verbinding heeft verbroken voordat de server het verzoek volledig kon verwerken. Dit fenomeen kan verschillende oorzaken hebben, zowel aan de client- als aan de serverzijde.

Mogelijke oorzaken:

  • Gebruikersactie: De gebruiker annuleert het verzoek door de pagina opnieuw te laden, naar een andere pagina te navigeren of de browser te sluiten voordat de server kan reageren.
  • Time-out aan clientzijde: De client dient een verzoek in en wacht een bepaalde tijd op een antwoord. Als de server niet binnen deze tijd reageert, annuleert de client de aanvraag.
  • Netwerkproblemen: Instabiele netwerkverbindingen of storingen kunnen ertoe leiden dat de verbinding tussen client en server wordt onderbroken.
  • Overbelasting van de server: Een hoge bezettingsgraad van de server kan de verwerkingstijd van aanvragen verlengen, wat weer kan leiden tot time-outs aan de clientzijde.

Oplossingen:

  • Serverprestaties optimaliseren: Verbeteringen aan de serverconfiguratie en -hardware kunnen helpen om de reactietijden te verkorten. Dit omvat het schalen van serverresources, het cachen van inhoud en het optimaliseren van databasequery's.
  • De time-out van de client aanpassen: Door de time-outwaarden aan de clientzijde te verlengen, kan de server meer tijd worden gegeven om op verzoeken te reageren, waardoor de kans op een 499 Client Closed Request-fout afneemt.
  • Stabiliseren van de netwerkverbinding: Het controleren en verbeteren van de netwerkinfrastructuur tussen client en server kan helpen om verbindingsdalingen tot een minimum te beperken.
  • Monitoring en logging: Het implementeren van monitoring- en loggingtools kan helpen bij het identificeren van oorzaken van 499 Client Closed Request-fouten. Door serverlogboeken te analyseren, kunnen knelpunten of foutbronnen worden opgespoord en opgelost.

Het is belangrijk op te merken dat de 499 Client Closed Request-statuscode specifiek is voor nginx en daarom een speciale behandeling vereist die is afgestemd op de betreffende serveromgeving en de specifieke vereisten van de webtoepassing. Nauwe samenwerking tussen webontwikkelaars, netwerkbeheerders en serverbeheerders is cruciaal voor het vinden van een effectieve oplossing voor het probleem en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Browsercompatibiliteit van de 499-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub