HTTP-methode

HTTP-methode

HTTP-statuscodes en -methoden zijn cruciale elementen in het internetecosysteem en vormen de ruggengraat van de communicatie tussen webservers en clients. Iedereen die ooit een website heeft bezocht, heeft met deze mechanismen te maken gehad, vaak ongemerkt. Wanneer een pagina bijvoorbeeld niet kan worden gevonden, komt men de bekende statuscode "404 Not Found" tegen. Op zo'n moment wordt duidelijk hoe nauw onze online ervaringen verbonden zijn met deze codes. In de complexe choreografie van het webverkeer dienen HTTP-methoden als richtingaanwijzers die aangeven welke actie moet worden uitgevoerd, terwijl HTTP-statuscodes ons informeren over het succes of falen van die acties. Dit dubbele systeem zorgt voor duidelijkheid en efficiëntie in het webverkeer, waardoor websites en webapplicaties soepel kunnen samenwerken met een breed scala aan apparaten en gebruikers. Het is een taal die meestal onzichtbaar blijft, maar toch een centrale rol speelt in de digitale wereld om ons heen.

#GET

HTTP-methode GET is gespecificeerd in sectie 4.3.1 van document RFC 7231 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#HEAD

HTTP-methode HEAD is gespecificeerd in sectie 4.3.2 van document RFC 7231 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#POST

HTTP-methode POST is gespecificeerd in sectie 4.3.3 van document RFC 7231 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#PUT

HTTP-methode PUT is gespecificeerd in sectie 4.3.4 van document RFC 7231 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#DELETE

HTTP-methode DELETE is gespecificeerd in sectie 4.3.5 van document RFC 7231 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#CONNECT

HTTP-methode CONNECT is gespecificeerd in sectie 4.3.6 van document RFC 7231 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#OPTIONS

HTTP-methode OPTIONS is gespecificeerd in sectie 4.3.7 van document RFC 7231 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#TRACE

HTTP-methode TRACE is gespecificeerd in sectie 4.3.8 van document RFC 7231 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#PROPFIND

HTTP-methode PROPFIND is gespecificeerd in sectie 9.1 van document RFC 4918 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#PROPPATCH

HTTP-methode PROPPATCH is gespecificeerd in sectie 9.2 van document RFC 4918 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#MKCOL

HTTP-methode MKCOL is gespecificeerd in sectie 9.3 van document RFC 4918 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#COPY

HTTP-methode COPY is gespecificeerd in sectie 9.8 van document RFC 4918 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#MOVE

HTTP-methode MOVE is gespecificeerd in sectie 9.9 van document RFC 4918 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#LOCK

HTTP-methode LOCK is gespecificeerd in sectie 9.10 van document RFC 4918 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

#UNLOCK

HTTP-methode UNLOCK is gespecificeerd in sectie 9.11 van document RFC 4918 door de Internet Engineering Task Force (IETF) en het World Wide Web Consortium (W3C).

HTTP-methodeCacheableIdempotentSafeRequest has payload bodyResponse has payload body
GETYesYesYesOptioneelYes
HEADYesYesYesOptioneelGeen
POSTYesGeenGeenYesYes
PUTGeenYesGeenYesYes
DELETEGeenYesGeenOptioneelYes
CONNECTGeenGeenGeenOptioneelYes
OPTIONSGeenYesYesOptioneelYes
TRACEGeenYesYesGeenYes