302

Found

Officieel
tijdelijk is de bron beschikbaar onder een nieuwe URL

Specificatie van de HTTP-statuscode 302

De statuscode 302 Found geeft aan dat de doelbron zich tijdelijk onder een andere URI bevindt. Aangezien de omleiding af en toe kan worden gewijzigd, moet de client de effectieve URI voor toekomstige verzoeken blijven gebruiken.

De server ZOU in het antwoord een veld Location header moeten genereren dat een URI-referentie voor de andere URI bevat. De gebruikersagent KAN de waarde van het veld Location gebruiken voor automatische omleiding. De payload van het antwoord van de server bevat gewoonlijk een korte hypertextnota met een hyperlink naar de verschillende URI('s).

Noot: Om historische redenen kan een user agent de verzoekmethode voor het volgende verzoek wijzigen van POST in GET. Als dit gedrag ongewenst is, kan in plaats daarvan de statuscode 307 (Tijdelijke omleiding) worden gebruikt.

Bron / Citaat van: De 302 Found HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 6.4.3 van RFC7231.

Hoe gooi je een 302-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 302 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 302

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 302 Found) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 302 Found
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Status: 302 Found
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 302 Found

Browsercompatibiliteit van de 302-statuscode

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Welke SEO-effecten heeft de 302-statuscode?

De digitale wereld van zoekmachineoptimalisatie (SEO) zit vol nuances, die allemaal hun eigen invloed hebben op de ranking van een website. Een van deze nuances is de vaak verkeerd begrepen HTTP-statuscode 302 Found. Deze code, die staat voor "Gevonden", werd vroeger "Tijdelijk verplaatst" genoemd. Het geeft aan dat een bepaalde webbron tijdelijk ergens anders beschikbaar is. Maar wat betekent dit voor SEO?

Het is allereerst belangrijk om te benadrukken dat niet alle redirects hetzelfde zijn. Terwijl een 302 Found-statuscode staat voor een tijdelijke omleiding, geeft een 301-statuscode een permanente verschuiving aan. Dit onderscheid heeft grote gevolgen voor de SEO van een website.

Een groot deel van de SEO-prestaties van een website komt voort uit de "link juice" of "link autoriteit". Wanneer een pagina permanent wordt omgeleid met een 301 redirect, wordt deze link-autoriteit grotendeels overgedragen naar de nieuwe URL. Dit gebeurt echter niet in dezelfde mate bij een 302 Found redirect. Omdat zoekmachines de 302 Found redirect als tijdelijk beschouwen, gaan ze ervan uit dat de oorspronkelijke URL snel weer actief zal zijn. Dit kan ertoe leiden dat de linkautoriteit bij de oorspronkelijke URL blijft, zelfs als de content elders kan worden gevonden.

Een ander probleem met de 302 Found-statuscode op het gebied van SEO is de kwestie van indexatie. Zoekmachines behouden mogelijk de oorspronkelijke URL in de index vanwege de tijdelijke aard van de 302 Found-statuscode. Dit kan ertoe leiden dat ze de nieuwe URL niet willen indexeren, omdat deze als minder stabiel of permanent wordt gezien.

Als een dergelijke tijdelijke redirect lang blijft bestaan, kan dit een uitdaging worden voor zoekmachines. Ze kunnen moeite hebben om te beslissen welke versie - de oude of de nieuwe - moet worden weergegeven in de zoekresultaten. Dit kan leiden tot onvoorspelbaar en vaak ongewenst gedrag in zoekresultaten.

Dit betekent echter niet dat de 302 Found-statuscode niet gerechtvaardigd is. In situaties waarin content echt maar voor korte tijd wordt verplaatst, zoals tijdens onderhoud of A/B-testen, is dit volledig gepast.

Samenvattend moet de keuze tussen een 302 Found- en een 301-redirect niet lichtvaardig worden genomen. Elke redirect heeft zijn eigen SEO-implicaties en webmasters moeten zorgvuldig overwegen welke statuscode ze wanneer moeten gebruiken. Voor permanente wijzigingen moet bijna altijd de voorkeur worden gegeven aan een 301-omleiding om de SEO-integriteit te behouden. De 302 Found is een krachtig hulpmiddel, maar alleen als het correct wordt gebruikt.

Constanten in programmeertalen

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 302

Blog Artikelen

SEO en HTTP-statuscodes: Een uitgebreide analyse

Een website optimaliseren voor zoekmachines (SEO) is een complexe onderneming. Een van de vaak over het hoofd geziene maar cruciale aspecten voor een goede ranking zijn HTTP-statuscodes. Deze klein...

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub