425

Too Early

Officieel
Server wil het verzoek nog niet verwerken

Specificatie van de HTTP-statuscode 425

Een 425 Too Early-statuscode geeft aan dat de server niet bereid is het risico te nemen een verzoek te verwerken dat mogelijk wordt herhaald.

Gebruikersagenten die een verzoek in vroege gegevens verzenden, worden geacht het verzoek opnieuw te proberen wanneer zij een 425 Too Early-statuscode als antwoord ontvangen. Een gebruikersagent MOET automatisch opnieuw proberen, maar eventuele nieuwe pogingen MOETEN NIET worden verzonden in vroege gegevens.

In alle gevallen kan een tussenpersoon een 425 Too Early-statuscode doorsturen. Tussenpersonen MOETEN een 425 Too Early-statuscode doorsturen als het verzoek dat zij hebben ontvangen en doorgestuurd een Early-Data-headerveld bevat. Anders MAG een tussenpersoon die een verzoek met early data ontvangt dat verzoek automatisch opnieuw proberen in antwoord op een 425 Too Early-statuscode, maar MOET hij wachten tot de TLS-handshake is voltooid op de verbinding waarop hij het verzoek heeft ontvangen.

De server kan niet aannemen dat een client een verzoek opnieuw kan proberen, tenzij het verzoek is ontvangen in vroege gegevens of het headerveld Early-Data is ingesteld op "1". Een server ZOU de statuscode 425 Too Early NIET mogen uitzenden, tenzij aan een van deze voorwaarden is voldaan.

De 425 Too Early-statuscode kan standaard niet in de cache worden opgeslagen. De payload ervan is niet de representatie van een geïdentificeerde bron.

Bron / Citaat van: De 425 Too Early HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 5.2 van RFC4918.

HTTP-protocol

werk in uitvoering

Hoe gooi je een 425-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 425 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 425

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 425 Too Early) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 425 Too Early
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Status: 425 Too Early
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 425 Too Early

Hoe maak je je eigen foutpagina voor de statuscode 425?

Uw eigen 425 Too Early-foutpagina maken is relatief eenvoudig met zowel de "Apache" als de "NGINX" webservers.

Apache Webserver

De webserver "Apache" is een van de meest gebruikte webservers op het internet. Om uw eigen 425 Too Early-foutpagina in "Apache" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Net als de webserver "Apache" wordt ook "NGINX" veel gebruikt op het internet. Om uw eigen 425 Too Early-foutpagina in "NGINX" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browsercompatibiliteit van de 425-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Constanten in programmeertalen

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 425

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub