403

Forbidden

Officieel Substatuscodes
Dit verzoek is niet toegestaan

Algemene uitleg van de 403-statuscode

Dit tekstblok is helaas alleen beschikbaar in het Engels.

The HTTP status code 403 Forbidden is returned when a client sends a request to a server, but the server rejects the request due to permission issues. For example, if a username and password are stored in the .htpasswd and .htaccess, and this data is entered incorrectly, the HTTP status code 403 Forbidden is returned. This means that the client does not have the necessary permissions to access the requested resource. A common example is when a user tries to access a protected page for which they do not have access permission, or when a server denies access to a particular resource due to IP-based restrictions or authentication issues.

Specificatie van de HTTP-statuscode 403

De statuscode 403 Forbidden geeft aan dat de server het verzoek heeft begrepen, maar weigert het te autoriseren. Een server die openbaar wil maken waarom het verzoek is geweigerd, kan die reden beschrijven in de payload van het antwoord (indien aanwezig). Als in het verzoek authenticatiegegevens zijn verstrekt, beschouwt de server deze als onvoldoende om toegang te verlenen. De client ZOU het verzoek NIET automatisch moeten herhalen met dezelfde geloofsbrieven. De client KAN het verzoek herhalen met nieuwe of andere geloofsbrieven. Een verzoek kan echter worden verboden om redenen die geen verband houden met de referenties. Een origin server die het huidige bestaan van een verboden doelbron wil "verbergen" MAG in plaats daarvan antwoorden met een statuscode 404 (Niet Gevonden).

Bron / Citaat van: De 403 Forbidden HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 6.5.3 van RFC7231.

Hoe gooi je een 403-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 403 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(403) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 403

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 403 Forbidden) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 403 Forbidden
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=403
Status: 403 Forbidden
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 403 Forbidden

Hoe los ik het probleem met de 403-statuscode op?

De HTTP-statuscode 403 Forbidden geeft aan dat de server de aanvraag heeft begrepen, maar deze om de een of andere reden weigert. Dit betekent dat u niet de vereiste machtigingen hebt om toegang te krijgen tot de gevraagde bron.

Om het probleem met HTTP-statuscode 403 Forbidden op te lossen, kunt u de volgende stappen volgen:

  • Controleer de URL: Controleer of de opgegeven URL correct is en naar de juiste bron of het juiste bestand verwijst. Controleer ook op typefouten of extra tekens in de URL.
  • Cache en cookies wissen: Soms kan een foutieve cache of een conflict met cookies leiden tot een 403 Forbidden-fout. Wis de cache en cookies van uw browser om er zeker van te zijn dat u de nieuwste versie van de website krijgt.
  • Controleer de rechten: Controleer of u de benodigde machtigingen hebt om toegang te krijgen tot de gevraagde bron. Dit is vooral belangrijk als het een beveiligde bron is die alleen toegankelijk is voor bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen. Controleer uw referenties en neem indien nodig contact op met de beheerder.
  • Controleer de serverconfiguratie: De statuscode 403 Forbidden kan ook optreden als de server is geconfigureerd om de toegang tot bepaalde bestanden of mappen te weigeren. Controleer de serverconfiguratie om ervoor te zorgen dat de vereiste bestanden en mappen toegankelijk zijn.
  • Controleer de firewall en beveiligingssoftware: Soms blokkeert een firewall of beveiligingssoftware de toegang tot bepaalde websites of bronnen. Controleer of uw firewall of beveiligingssoftware zo is geconfigureerd dat toegang tot de website in kwestie is toegestaan.
  • Contacteer de eigenaar of beheerder van de website: Als de bovenstaande stappen niet werken of als u geen toegang hebt tot de benodigde machtigingen om het probleem op te lossen, kunt u het beste contact opnemen met de eigenaar of beheerder van de website. Leg het probleem uit en geef zoveel mogelijk informatie om te helpen bij het oplossen van problemen.

Het is belangrijk om te weten dat de oplossing voor de 403 Forbidden-statuscode afhankelijk is van de specifieke situatie en dat sommige van de genoemde stappen mogelijk niet van toepassing zijn op uw specifieke scenario. Het kan ook zijn dat het probleem aan de serverkant zit en dat jij, als eindgebruiker, beperkte mogelijkheden hebt om het op te lossen. In dergelijke gevallen kunt u het beste contact opnemen met de eigenaar of beheerder van de website voor verdere hulp.

Hoe maak je je eigen foutpagina voor de statuscode 403?

Uw eigen 403 Forbidden-foutpagina maken is relatief eenvoudig met zowel de "Apache" als de "NGINX" webservers.

Apache Webserver

De webserver "Apache" is een van de meest gebruikte webservers op het internet. Om uw eigen 403 Forbidden-foutpagina in "Apache" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: .htaccess
ErrorDocument 403 /errors/403.html

NGINX Webserver

Net als de webserver "Apache" wordt ook "NGINX" veel gebruikt op het internet. Om uw eigen 403 Forbidden-foutpagina in "NGINX" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: sites-enabled/default
error_page 403 /403.html;
location = /403.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browsercompatibiliteit van de 403-statuscode

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Welke SEO-effecten heeft de 403-statuscode?

De HTTP-statuscode 403 Forbidden geeft aan dat de toegang tot een bepaalde bron op een webserver is geweigerd. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld door ontbrekende rechten. De statuscode heeft niet alleen een directe invloed op de gebruikerservaring, maar ook relevante gevolgen met betrekking tot zoekmachineoptimalisatie (SEO).

Toegankelijkheid en crawling met HTTP-statuscode 403 Forbidden

Een fundamenteel doel van SEO is ervoor te zorgen dat website-inhoud zonder problemen kan worden gecrawld en geïndexeerd door zoekmachinebots. Als een bot geen toegang krijgt tot een bron door een 403 Forbidden-statuscode, wordt die pagina niet opgenomen in de zoekindex. Op de lange termijn kan dit ertoe leiden dat inhoud die relevant zou kunnen zijn voor zoekopdrachten niet wordt weergegeven in de zoekresultaten, wat een directe invloed heeft op het organische verkeer van de website.

Gebruikerservaring en vertrouwen

Naast het technische aspect van toegankelijkheid speelt gebruikerservaring een cruciale rol in SEO. Een pagina die vaak de statuscode 403 Forbidden afgeeft, kan leiden tot frustratie bij de gebruiker. Als pagina's die in zoekresultaten worden weergegeven ontoegankelijk zijn, kunnen gebruikers het vertrouwen in de site verliezen en mogelijk overstappen naar de site van een concurrent. Zoekmachines kunnen dit ook herkennen en de geloofwaardigheid van de site in hun ranglijsten verlagen.

Kans op dubbele inhoud met de 403 Forbidden-statuscode

In sommige gevallen kan een 403 Forbidden-statuscode ertoe leiden dat inhoud wordt gedupliceerd op verschillende URL's, vooral als webmasters proberen de verboden inhoud toegankelijk te maken door deze elders om te leiden of te kopiëren. Dubbele inhoud kan problematisch zijn omdat zoekmachines moeite kunnen hebben om de relevante versie van de pagina te bepalen. Dit kan ertoe leiden dat de verkeerde versie van de pagina wordt weergegeven in de zoekresultaten of dat de ranking over de hele linie daalt.

Conclusie over de SEO-impact van statuscode 403 Forbidden

Een HTTP-statuscode 403 Forbidden Verboden is kritiek vanuit SEO-perspectief. Het belemmert niet alleen het crawlen en indexeren door zoekmachine bots, maar het kan ook de gebruikerservaring beïnvloeden en het risico op duplicate content vergroten. Het is daarom belangrijk om regelmatig controles uit te voeren om dergelijke problemen te identificeren en op te lossen om de SEO-prestaties van een website te optimaliseren.

Constanten in programmeertalen

HttpStatusCode.Forbidden
http.StatusForbidden
Response::HTTP_FORBIDDEN
httplib.FORBIDDEN
http.client.FORBIDDEN
http.HTTPStatus.FORBIDDEN
:forbidden

Voorbeeld voor "Clientaanvraag" en "Serverantwoord" met de HTTP-statuscode 403

Client request:

GET /securedpage.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /securedpage.php on this server.</p>
</body>
</html>

Substatuscodes van de 403-statuscode

Substatuscodes zijn puur technisch, en mogen nooit naar de gebruiker worden gestuurd. Als bijvoorbeeld statuscode 403.1 wordt gegooid, kan dit worden gelogd, maar statuscode 403 wordt naar de gebruiker gestuurd.:
403.1 Execute access forbidden
HTTP IIS, Onofficieel
403.2 Read access forbidden
HTTP IIS, Onofficieel
403.3 Write access forbidden
HTTP IIS, Onofficieel
403.4 SSL required
HTTP IIS, Onofficieel
403.5 SSL 128 required
HTTP IIS, Onofficieel
403.6 IP address rejected
HTTP IIS, Onofficieel
403.7 Client certificate required
HTTP IIS, Onofficieel
403.8 Site access denied
HTTP IIS, Onofficieel
403.9 too many clients are trying to connect to the web server
HTTP IIS, Onofficieel
403.10 web server is configured to deny Execute access
HTTP IIS, Onofficieel
403.11 Password has been changed
HTTP IIS, Onofficieel
403.12 Mapper denied access
HTTP IIS, Onofficieel
403.13 Client certificate revoked
HTTP IIS, Onofficieel
403.14 Directory listing denied
HTTP IIS, Onofficieel
403.15 Client access licenses have exceeded limits on the web server
HTTP IIS, Onofficieel
403.16 Client certificate is untrusted or invalid
HTTP IIS, Onofficieel
403.17 Client certificate has expired or is not yet valid.
HTTP IIS, Onofficieel
403.18 Cannot execute requested URL in the current application pool
HTTP IIS, Onofficieel
403.19 Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool
HTTP IIS, Onofficieel
403.20 Passport logon failed
HTTP IIS, Onofficieel
403.21 Source access denied
HTTP IIS, Onofficieel
403.22 Infinite depth is denied
HTTP IIS, Onofficieel
403.501 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached
HTTP IIS, Onofficieel
403.502 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached
HTTP IIS, Onofficieel
403.503 the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Onofficieel
403.504 the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Onofficieel

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 403

Blog Artikelen

Het verschil tussen HTTP-statuscode 402 en 403

Wanneer we te maken hebben met het World Wide Web en de communicatie tussen servers en clients, komen we verschillende statuscodes tegen die de status van een HTTP-verzoek beschrijven. Twee van dez...

SEO en HTTP-statuscodes: Een uitgebreide analyse

Een website optimaliseren voor zoekmachines (SEO) is een complexe onderneming. Een van de vaak over het hoofd geziene maar cruciale aspecten voor een goede ranking zijn HTTP-statuscodes. Deze klein...

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub