444

No Response

Onofficieel (nginx)
Wordt intern gebruikt om de server op te dragen geen informatie terug te sturen naar de client en de verbinding onmiddellijk te sluiten.

Algemene uitleg van de 444-statuscode

Deze statuscode wordt gewoonlijk gebruikt wanneer een cliënt de verbinding verbreekt voordat het verzoek volledig door de server is verwerkt. In sommige gevallen kunnen firewalls of andere netwerkapparaten de verbinding ook afbreken en de HTTP-statuscode 444 No Response retourneren.

Specificatie van de HTTP-statuscode 444

werk in uitvoering

Bron / Citaat van: De 444 No Response HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie Module ngx_http_rewrite_module van HTTP NGINX.

Hoe gooi je een 444-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 444 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(444) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 444

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 444 No Response) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 444 No Response
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=444
Status: 444 No Response
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 444 No Response

Hoe los ik het probleem met de 444-statuscode op?

De HTTP-statuscode 444 No Response is een nginx-specifieke statuscode die wordt gebruikt om een niet-standaard antwoord zonder uitleg terug te sturen en de verbinding onmiddellijk te sluiten. Het is meestal een middel om ongewenste of kwaadaardige verzoeken af te breken.

Als je statuscode 444 No Response tegenkomt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Hier volgen enkele stappen die u kunt volgen om het probleem op te lossen:

 1. Controleer de configuratie van Nginx
  • Open het nginx-configuratiebestand, meestal nginx.conf of in de bestanden in de sites-available directory.
  • Zoek naar regels die statuscode 444 No Response retourneren. Dit kan worden gedaan met directives zoals return 444 No Response;.
 2. Analyseer de bedoeling van de regel
  • Als je ziet dat bepaalde regels een 444 No Response-status opleveren, probeer dan te achterhalen waarom die regel er is. Misschien is de regel ingesteld om bepaalde kwaadaardige verzoeken of bepaalde IP-adressen te blokkeren.
 3. Controleer het toegangs- en foutenlogboek van Nginx
  • De logboeken (meestal access.log en error.log) kunnen je aanwijzingen geven over welke verzoeken leiden tot een 444 No Response status. Ze kunnen details weergeven zoals het aanvragende IP-adres, de user agent en andere header-informatie.
 4. Veranderingen aanbrengen
  • Als je erachter komt dat legitieme verzoeken worden geblokkeerd, pas je de betreffende regels in je Nginx-configuratie aan of verwijder je ze helemaal.
  • Als de regel opzettelijk was, kunt u overwegen deze te verfijnen om het aantal fout-positieven te verminderen.
 5. Controleer firewall- en beveiligingsinstellingen
  • Soms kunnen firewall- of beveiligingsinstellingen op de server ervoor zorgen dat legitieme verzoeken worden geblokkeerd. Controleer eventuele beveiligingsprogramma's of -systemen die u gebruikt en zorg ervoor dat deze correct zijn geconfigureerd.
 6. Start Nginx opnieuw
  • Na het aanbrengen van wijzigingen in de configuratie moet u niet vergeten Nginx opnieuw te starten zodat de wijzigingen effect hebben. Dit kan meestal worden gedaan met een commando zoals sudo service nginx restart of sudo systemctl restart nginx.
 7. Testen
  • Na het aanbrengen van wijzigingen, voer je tests uit om er zeker van te zijn dat het probleem is opgelost. Blijf de logboeken controleren om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht.

Door deze stappen te volgen, zou je het probleem met de 444 No Response statuscode in Nginx moeten kunnen oplossen, of in ieder geval beter moeten begrijpen. Het is altijd een goed idee om regelmatig back-ups te maken van je configuratiebestanden en wijzigingen stapsgewijs door te voeren om mogelijke problemen te minimaliseren.

Browsercompatibiliteit van de 444-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub