507

Insufficient Storage

Officieel
Geen geheugen beschikbaar

Specificatie van de HTTP-statuscode 507

De statuscode 507 Insufficient Storage betekent dat de methode niet kon worden uitgevoerd op de bron omdat de server niet in staat is de representatie op te slaan die nodig is om het verzoek met succes te voltooien. Deze toestand wordt als tijdelijk beschouwd. Indien het verzoek dat deze statuscode kreeg het resultaat was van een gebruikersactie, MOET het verzoek NIET worden herhaald totdat het wordt aangevraagd door een afzonderlijke gebruikersactie.

Bron / Citaat van: De 507 Insufficient Storage HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie 11.5 van RFC4918.

Hoe gooi je een 507-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 507 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(507) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 507

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 507 Insufficient Storage) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 507 Insufficient Storage
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=507
Status: 507 Insufficient Storage
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 507 Insufficient Storage

Hoe los ik het probleem met de 507-statuscode op?

De HTTP-statuscode 507 Insufficient Storage staat voor (Onvoldoende geheugen) en wordt gebruikt om aan te geven dat de server niet aan de aanvraag kan voldoen omdat het vereiste geheugen ontbreekt. Deze statuscode wordt meestal gebruikt door webservers om aan te geven dat ze niet in staat zijn de gegevens op te slaan die nodig zijn om de aanvraag met succes te verwerken.

Om HTTP-statuscode 507 Insufficient Storage op te lossen, kunt u verschillende benaderingen proberen:

  1. Het beschikbare geheugen controleren: controleer of er voldoende geheugen op de server is om de vereiste gegevens op te slaan. U kunt dit controleren door verbinding te maken met de server en de beschikbare ruimte te controleren. Als er weinig ruimte is, moet je onnodige bestanden verwijderen of extra ruimte toevoegen.
  2. Controleer de database: Als je server een database gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de database voldoende ruimte heeft. Controleer de grootte van de database en, indien nodig, de beschikbare ruimte op de databaseserver. Als de database de opslagruimte beperkt, kun je oude of onnodige gegevens verwijderen of de opslagruimte van de database vergroten.
  3. Controleer de configuratie van de serversoftware: Soms kunnen bepaalde configuratie-instellingen ervoor zorgen dat de server te weinig opslagruimte heeft. Controleer de configuratiebestanden van je serversoftware om er zeker van te zijn dat alle instellingen juist zijn en dat er voldoende geheugen is toegewezen.
  4. Controleer de quotalimieten: In sommige gevallen kan statuscode 507 Insufficient Storage optreden wanneer de quotalimieten voor uw server zijn bereikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je hostingprovider bepaalde limieten heeft ingesteld voor opslagruimte of gegevensoverdracht. Neem contact op met je hostingprovider om te controleren of dit het geval is en vraag naar manieren om de limieten te verhogen.
  5. Efficiënter opslaggebruik implementeren: Controleer hoe je de beschikbare opslagruimte efficiënter kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld ongebruikte bestanden verwijderen, bestanden comprimeren of de database optimaliseren om ruimte te besparen. Efficiënt geheugengebruik kan helpen voorkomen dat de statuscode 507 Insufficient Storage opnieuw verschijnt.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte stappen om HTTP-statuscode 507 Insufficient Storage op te lossen kunnen variëren, afhankelijk van je specifieke serverconfiguratie en de gebruikte technologieën. Het is raadzaam om de documentatie van uw serversoftware te raadplegen of contact op te nemen met de technische ondersteuning van uw hostingprovider voor verdere specifieke begeleiding die is afgestemd op uw situatie.

Hoe maak je je eigen foutpagina voor de statuscode 507?

Uw eigen 507 Insufficient Storage-foutpagina maken is relatief eenvoudig met zowel de "Apache" als de "NGINX" webservers.

Apache Webserver

De webserver "Apache" is een van de meest gebruikte webservers op het internet. Om uw eigen 507 Insufficient Storage-foutpagina in "Apache" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: .htaccess
ErrorDocument 507 /errors/507.html

NGINX Webserver

Net als de webserver "Apache" wordt ook "NGINX" veel gebruikt op het internet. Om uw eigen 507 Insufficient Storage-foutpagina in "NGINX" te maken, moet de volgende wijziging worden aangebracht in het volgende bestand.

File: sites-enabled/default
error_page 507 /507.html;
location = /507.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browsercompatibiliteit van de 507-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Constanten in programmeertalen

http.StatusInsufficientStorage
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
:insufficient_storage

Vermakelijke memes over de HTTP-statuscode 507

Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub