494

Request header too large

Onofficieel (nginx)
De cliënt heeft een te groot HTTP-verzoek verzonden of de verzonden HTTP-headers zijn te lang.

Algemene uitleg van de 494-statuscode

werk in uitvoering

Specificatie van de HTTP-statuscode 494

werk in uitvoering

Bron / Citaat van: De 494 Request header too large HTTP-statuscode wordt gespecificeerd door sectie Module ngx_http_core_module van HTTP NGINX.

Hoe gooi je een 494-statuscode met PHP?

Om de HTTP-statuscode 494 op een webpagina te gooien, kan de PHP-functie http_response_code worden gebruikt. De syntaxis is als volgt: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test de HTTP-statuscode 494

Om de HTTP-statuscode (in dit geval 494 Request header too large) en andere informatie aan de clientzijde te kunnen weergeven, moet de ontwikkelconsole worden geopend met F12. Navigeer vervolgens naar het tabblad "Netwerk". Nu kan de pagina worden geopend, de website (voorbeeld index.php) moet zichtbaar zijn in het netwerk tabblad. Deze moet worden geselecteerd en vervolgens moet het onderdeel Herder worden geselecteerd. De gebruiker ziet dan het volgende resultaat:

Statuscode 494 Request header too large
Overzicht
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Status: 494 Request header too large
Die: Network
IP-adres: XX.XX.XX.XX
Statuscode 494 Request header too large

Browsercompatibiliteit van de 494-statuscode

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Auteur: Tony Brüser
Auteur: Tony Brüser

Tony Brüser is een enthousiaste webontwikkelaar met een voorliefde voor HTTP-statuscodes.

LinkedInGitHub