Ruby on Rails

De ontwikkelingsomgeving: Ruby on Rails

Ruby on Rails: Algemeen

Rails biedt ontwikkelaars een snelle en efficiënte manier om webapplicaties te maken door een reeks vooraf gebouwde componenten en bibliotheken aan te bieden. Het framework is gebaseerd op het Model-View-Controller (MVC) architectuurpatroon, dat een duidelijke scheiding biedt tussen datamodel, applicatielogica en gebruikersinterface. HTTP-constanten zijn belangrijk in Ruby on Rails omdat ze ontwikkelaars een gemakkelijke manier bieden om HTTP-statuscodes en header-namen te definiëren en te gebruiken. Deze constanten maken deel uit van het HTTP-protocol en stellen webapplicaties in staat om informatie uit te wisselen tussen server en client.

Ruby on Rails: HTTP Constanten

:continue
:switching_protocols
:processing
:early_hints
:ok
:created
:accepted
:non_authoritative_information
:no_content
:reset_content
:partial_content
:multi_status
:already_reported
:im_used
:multiple_choices
:moved_permanently
:found
:see_other
:not_modified
:use_proxy
:reserved
:temporary_redirect
:permanent_redirect
:bad_request
:unauthorized
:payment_reqired
:forbidden
:not_found
:method_not_allowed
:not_acceptable
:proxy_authentication_required
:request_timeout
:conflict
:gone
:length_required
:precondition_failed
:request_entity_too_large
:request_uri_too_long
:unsupported_media_type
:requested_range_not_satisfiable
:expectation_failed
:misdirected_request
:unprocessable_entity
:locked
:failed_dependency
:too_early
:upgrade_required
:precondition_required
:too_many_requests
:request_header_fields_too_large
:unavailable_for_legal_reasons
:internal_server_error
:not_implemented
:bad_gateway
:service_unavailable
:gateway_timeout
:variant_also_negotiates
:insufficient_storage
:loop_detected
:not_extended
:network_authentication_required