PHP

Programmeertaal

PHP is al meer dan twee decennia lang de ruggengraat van veel webtoepassingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er methoden en technieken zijn ontwikkeld om om te gaan met de subtiliteiten van webcommunicatie, waaronder HTTP-statuscodes.

De betekenis van HTTP-statuscodes

Voordat we dieper ingaan op PHP, moeten we het doel en de betekenis van HTTP-statuscodes verduidelijken. Ze zijn essentieel voor de communicatie tussen webserver en browser, omdat ze informatie geven over wat er met een verzoek is gebeurd.

Er zijn verschillende klassen statuscodes:

 • 2xx (Succes): Geeft aan dat het verzoek succesvol is verwerkt.
 • 3xx (Omleiding): Geeft aan dat er verdere acties nodig zijn om het verzoek te voltooien.
 • 4xx (Clientfout): Deze codes geven aan dat er een probleem is met het verzoek, vaak als gevolg van een gebruikersfout.
 • 5xx (Serverfout): Hier heeft de server erkend dat er een fout is opgetreden of dat hij niet in staat is om aan het verzoek te voldoen.

PHP en statuscodes: Een historisch overzicht

In de beginjaren van PHP, lang voordat de frameworks en uitgebreide bibliotheken die we vandaag kennen bestonden, moesten ontwikkelaars vertrouwen op de meest fundamentele functies van de taal om HTTP-statuscodes in te stellen. De header() functie speelde hierbij een centrale rol.

De header() functie maakt het mogelijk om onbewerkte HTTP-headers te verzenden. Het instellen van statuscodes zag er als volgt uit:

header('HTTP/1.0 404 Not Found');

Een andere veelvoorkomende statuscode die handmatig werd ingesteld, is de 301-omleidingscode, die vaak wordt gebruikt voor SEO-doeleinden:

header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently');
header('Location: /new-url.php');

Deze aanpak had echter verschillende nadelen:

 • Foutgevoeligheid: Een ontbrekende spatie, ...
 • Onduidelijkheid: Ontwikkelaars moesten de exacte HTTP-string voor elke statuscode onthouden of opzoeken.
 • Inconsistentie: Verschillende servers of PHP-configuraties konden zich anders gedragen als de headers niet correct waren geformatteerd.

De evolutie: introductie van de http_response_code() functie

Na verloop van tijd en met de verdere ontwikkeling van de PHP-engine, realiseerde de PHP-gemeenschap zich de noodzaak om deze handeling te vereenvoudigen en minder foutgevoelig te maken. Dit leidde tot de introductie van de http_response_code() functie.

Deze functie maakt het mogelijk om de HTTP-statuscode eenvoudig in te stellen door de numerieke code te leveren:

http_response_code(404);

De voordelen van deze methode zijn duidelijk:

 • Eenvoud: Het is veel intuïtiever en minder vatbaar voor menselijke fouten.
 • Flexibiliteit: Ontwikkelaars hoeven zich niet langer bezig te houden met de exacte HTTP-protocolversie of de exacte tekst van het statusbericht; PHP regelt dit intern.
 • Leesbaarheid: De code wordt schoner en gemakkelijker te begrijpen, vooral voor ontwikkelaars die nieuw zijn in een project of minder ervaring hebben met HTTP-statuscodes.

Aanvullende hulpmiddelen in modern PHP

Hoewel http_response_code() een aanzienlijke verbetering vertegenwoordigt, hebben veel moderne PHP-frameworks en bibliotheken hun eigen hulpmiddelen en methoden geïntroduceerd om met HTTP-statuscodes om te gaan. Deze bieden vaak nog hogere abstractieniveaus en aanvullende hulpfuncties.

Bijvoorbeeld in het Laravel-framework:

return response('Not Found', 404);

Of in het Symfony-framework:

return new Response('Not Found', 404);

Deze moderne frameworks en hun methoden bieden een nog grotere consistentie, verbeterde testmogelijkheden en een nauwere integratie met andere onderdelen van de webtoepassing.

Samenvattend heeft PHP door de jaren heen aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt: van foutgevoelige en handmatige technieken om HTTP-statuscodes in te stellen naar de momenteel veel intuïtievere en robuustere methoden.

Beste praktijken

 • Houd de logica duidelijk: Zorg ervoor dat de logica die wordt gebruikt om statuscodes te verzenden duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is. Vermijd diep geneste voorwaarden die tot meerdere mogelijke statuscodes kunnen leiden.
 • Vermijd magie: Vertrouw niet op frameworks of bibliotheken om statuscodes automatisch in te stellen, tenzij u precies begrijpt hoe en waarom ze dit doen.
 • Documentatie: Houd een interne documentatie bij die uitlegt wanneer en waarom bepaalde statuscodes worden verzonden.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

 • Headers zijn al verzonden: Deze fout treedt op wanneer u probeert een header of statuscode te verzenden nadat er al uitvoer is verzonden. De oplossing is ervoor te zorgen dat alle oproepen naar header() of http_response_code() vóór enige uitvoer plaatsvinden.
 • Verkeerde code: Vooral bij het gebruik van oudere PHP-versies zonder http_response_code() is het eenvoudig om een statuscode onjuist in te stellen. Het is belangrijk om de exacte syntaxis en betekenis van elke statuscode te kennen.

Eigen statuscodes maken

Het HTTP-protocol definieert een reeks standaardstatuscodes die bedoeld zijn voor specifieke situaties. Maar wat als u het gevoel heeft dat geen van deze codes precies uitdrukt wat u wilt overbrengen? Hier komt de vraag op of en hoe u eigen statuscodes kunt maken in PHP.

Hoe het te doen:

Technisch gezien kunt u met de header() functie elke willekeurige driecijferige statuscode samen met een bericht verzenden:

header('HTTP/1.1 599 Custom Status Message');

In dit voorbeeld wordt de statuscode "599" verzonden met het bericht "Custom Status Message".

Moet u het doen?

In het algemeen wordt het niet aanbevolen om eigen statuscodes te maken. Hier zijn verschillende redenen voor:

 • Standaardisatie: De gestandaardiseerde HTTP-statuscodes zijn ontworpen om een breed scala aan scenario's te bestrijken. Ze worden wereldwijd erkend en begrepen door veel tools, proxies, bots en natuurlijk browsers. Een aangepaste statuscode wordt waarschijnlijk door de meerderheid van deze hulpmiddelen niet herkend of verkeerd begrepen.
 • Verwarring: Eigen statuscodes kunnen tot verwarring leiden bij andere ontwikkelaars of systemen die met uw toepassing communiceren.
 • Toekomstige botsingen: Het kan zijn dat een door u gedefinieerde aangepaste statuscode in een toekomstige HTTP-specificatie wordt gestandaardiseerd, maar met een andere betekenis. Dat kan leiden tot onverwachte problemen.
 • Gebrek aan ondersteuning: Sommige systemen kunnen niet goed omgaan met niet-gestandaardiseerde codes en deze simpelweg interpreteren als een "500 Internal Server Error" of ander onverwacht gedrag vertonen.

Als u echter het gevoel heeft dat de bestaande statuscodes uw situatie niet nauwkeurig beschrijven, overweeg dan in plaats daarvan aangepaste headers of een gedetailleerde foutmelding in het antwoordlichaam te gebruiken. Dit biedt u een mogelijkheid om extra informatie te verstrekken zonder de betekenis en duidelijkheid van gestandaardiseerde statuscodes aan te tasten.

Hoewel PHP u de flexibiliteit biedt om eigen statuscodes te maken, is het in de meeste gevallen het beste om bij de gevestigde, gestandaardiseerde codes te blijven.

Samenvatting

De juiste behandeling van HTTP-statuscodes in PHP is zowel een kunst als een wetenschap. Hoewel de technische aspecten met de juiste syntaxis en functie relatief eenvoudig te hanteren zijn, vereist het correct beheren van statuscodes in complexe toepassingen een diep begrip van zowel HTTP als de specifieke vereisten van de betreffende toepassing. Ontwikkelaars die de tijd nemen om de nuances van het beheer van statuscodes te begrijpen en onder de knie te krijgen, zullen beter in staat zijn om robuuste, gebruiksvriendelijke webtoepassingen te creëren.

PHP: header

header('HTTP/1.0 404 Not Found‘);   
header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently‘);
header('Location: /new-url.php‘);

PHP: http_response_code